Billigt over bæltet

Læs mere
Fold sammen
Den snart syv år gamle Storebæltsforbindelse er blevet en kæmpesucces. Danskerne og det danske erhvervsliv bruger forbindelsen væsentligt mere end forventet ved åbningen.

Derfor er der nu basis for at sætte taksterne ned med 20 pct. Selv med de reducerede takster kan forbindelsen være betalt om 33 år som oprindeligt planlagt.

Trafikminister Flemming Hansen har fremsat et afbalanceret forslag til takst-nedsættelser. Både lastbiltransporten, privatbilerne og jernbanetrafikkken tilgodeses.

Eneste taber er det børsnoterede selskab Mols-linien. Da forliget om Storebæltsforbindelsen blev indgået lovede staten at opretholde mindst en færgeforbindelse mellem landsdelene. Men et tilskud udløses først i tilfælde af egentligt underskud.

Derfor bliver færgefarten nu sat under pres. Det gælder også Scandlines-ruten mellem Lolland og Langeland.

Takstnedsættelsen vil styrke forbindelsen mellem landsdelene og øge den økonomiske vækst. Især Østjylland, Fyn, Sjælland og København vil mærke fordelen. Takstnedsættelsen vil derfor udløse krav om yderligere regionalpolitiske tiltag for at skabe udvikling i Danmarks udkantsområder.

Et flertal i Folketinget er indstillet på at bygge en fast forbindelse over Østersøen til Tyskland. Jo billigere det bliver at køre over Storebælt, jo flere vil benytte denne "omvej", når de skal fra Sverige til Tyskland. Derfor kan det blive sværere at skabe rentabilitet i Femern Bælt-projektet.

Alligevel bør projektet gennemføres. Erfaringerne fra Storebælt og efterhånden også fra Øresunds-forbindelsen viser, at trafik-mængden efter en indkøringsperiode vil stige mere end forventet.

Der er givetvis politikere, der vil harcelere over, at regeringen medsætter taksterne. De vil pege på andre gode formål at bruge pengene til - f. esk. yderligere investeringer i den kollektive trafik.

Den slags argumenter holder naturligvis ikke. I sin tid blev det slået fast, at Storebæltsforbindelsen skulle betales af brugerne.

Derfor skal brugerne heller ikke betale mere end nødvendigt. Steno