Business Abonnement

Betændte sager om inhabilitet i coronakrisens konkursboer – én topadvokat fyret

Flere af Sø- og Handelsrettens specialudpegede konkursadvokater bøvler med habiliteten. I boet efter flyselskabet Jet Time er en kurator fyret, og der er også dobbeltroller i konkursboet efter Arnold Busck. Den yderste konsekvens af en inhabil kurator kan være, at kreditorernes interesser bliver tilsidesat, siger ekspert.

Coronakrisens mest opsigtsvækkende konkurs er krakket i Arnold Busck i april. Også i konkursboet efter boghandlerkæden er der udfordringer med dobbeltroller. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup