Aktionærer afgør om Danisco skal splittes

Et forslag om opsplitning af Danisco-koncernen er en realitet, der skal tages stilling til, når den danske ingrediens og sukkerkoncern holder generalforsamling den 29. august.

Bag forslaget står Ole Steffensen, der er direktør for en investeringsfond med interesser i Danisco.

- Der er nok ingen som helst tvivl om, at hvis tingene bliver splittet op og får en selvstændig ledelse og børsnotering - så kommer der større fokus. Jeg er overbevist om, at værdien af de to aktier, man ville sidde med, ville være større end børskursen på Danisco-aktien i dag, siger Ole Steffensen til RB-Børsen.

Markant forslag med substansHos Danisco medgiver administrerende direktør Tom Knutzen, at koncernens interesseområder er forskellige. - Det er rigtigt, at vi har to forretningsområder, der er forskellige, men de adresserer begge to i stort omfang fødevareindustrien og ingredienser. Men det ene er et regionalt europæisk forretningsområde, som er politisk styret fra EU. Det andet er en global højteknologisk industrikoncern. Forskellen er den politiske styring, siger Tom Knutzen til RB-Børsen.

- Det er et markant forslag med substans i. Det er et emne, man skal se på i bestyrelsen, og derefter fremlægge bestyrelsens holdning på generalforsamlingen, siger Daniscos topchef.

Ole Steffensen har siden forslaget første gang blev luftet i starten af juli modtaget et "meget stort antal henvendelser både fra danske og fra store udenlandske investorer som giver udtryk for ubetinget opbakning".

Håb om højere afkastBag forslagets ræsonnement gemmer sig en mulighed for større afkast. - Hvis der i morgen kommer en kapitalfond og byder 550 kr. for hele Danisco, så kan man ikke afvise at en lang række aktionærer vil acceptere det, når nu de ikke har fået noget afkast gennem mange år. Kapitalfonden ville så blot splitte virksomheden op, vente tre år og så gen-introducere selskabet på børsen til en væsentlig højere værdi. Det, vi vil foreslå, er, at aktionærerne selv laver den forretning og dermed får del i "upsiden", siger forslagsstilleren.