Aarhus Olie fik overskud

Nettoresultatet er i overensstemmelse med forventningerne, oplyser koncernen. Faldet i det primære driftsoverskud skyldes primært

Anglia Oils, England, mens den primære drift i Aarhus Olie, Århus, Aarhus Inc., USA, og Santa Lucia, Mexico, var på

niveau med sidste år.


Der ventes fortsat et primært driftsresultat for hele 2002 på 240-260 mio. kr., ligesom

nettoresultatet stadig ventes at blive på 125-145 mio. kr. Nettoomsætningen steg lidt over 2 pct. til 1139 mio. kr. fra

1113 mio. kr. i første kvartal 2001. Det skyldes et højere råvareprisniveau og lidt højere valutakurser.

Selskabet gør opmærksom på, at en del af stigningen dog modvirkes af en lavere tonnagemæssig afsætning

i Aarhus Olie, Århus, og Aarhus Inc., USA. RB-BørsenObtec er på vej frem igen

Obtec, der bl.a. producerer

bremsebakker og -skiver i Svendborg, er atter i fremgang efter en meget utilfredsstillende periode. Det er budskabet i selskabets

rapport for første kvartal. Obtec har bl.a. afhændet det tabsgivende engelske selskab Eurobrake, hvilket bidrager til

fremgangen. Omsætningen steg i årets første kvartral 6 mio. kr. til 121,6 mio. kr,, og nettoresultatet steg til

3,8 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. i første kvartal 2001. Forventningerne til hele året fastholdes, og der ventes en indtjening

på 20-25 mio. kr. før skat. Selskabets samlede balance var ved udgangen af kvartalet 403 mio. kr., og egenkapitalen udgjorde

127,4 mio. kr. RB-BørsenJensen & Møller opjustererEjendomsselskabet Jensen & Møller Invest

opjusterer i forbindelse med regnskabet for første kvartal sine forventninger til hele 2002 til et nettooverskud på 7,0-7,5

mio. kr., mens de tidligere forventninger lød på 6,5-7,0 mio. kr. Det skyldes, at der er frigjort yderlige to lejligheder for

lejemål, der vil blive udbudt til salg. Kvartalsregnskabet viste et nettooverskud på 4,3 mio. kr. mod 2,7 mio. kr. i samme

kvartal året før, og det betegnes som særdeles tilfredsstillende.


Der har været en avance ved salg af

lejligheder på 6,0 mio. kr. mod 3,8 mio. kr. i første kvartal 2001. Den højere gevinst skyldes både et større salg

og en højere avance på de enkelte salg. Der er i alt solgt syv lejligheder med en samlet størrelse på 432

kvm, mens der året før var solgt fem på i alt 320 kvm. Den gennemsnitlige salgspris pr. kvm. er steget fra 14.982

kr. til 16.857 kr. RB-BørsenNowaco har lille fremgangKødkoncernen Nowaco i Aalborg havde en lille fremgang

i resultatet for første kvartal i forhold til samme periode året før. Fremgangen skyldes dog ikke den ordinære

drift, men at underskuddet på de finansielle poster var mindre end i første kvartal 2001. Koncernen fik i første

kvartal 2002 et overskud før skat på 5,8 mio. kr. mod 5,2 mio. kr. i samme periode året før. Omsætningen

faldt fra 554,1 mio. kr. til 541,6 mio. kr., og det ordinære resultat faldt fra 9,0 mio. kr. til 8,3 mio. kr. Til gengæld faldt

underskuddet på de finansielle poster samtidig fra 3,8 mio. kr. til 2,5 mio. kr., hvilket betyder, at nettoresultatet stiger

fra 3,0 mio. kr. i første kvartal 2001 til 4,4 mio. kr. i de tre første måneder af indeværende år.

Forbedringen i finansposterne skyldes reducerede rentebetalinger på grund af en mindre rentebærende gæld samt en

forbedring af valutakursreguleringerne. RB-BørsenVestas overvejer ny fabrikVindmølleproducenten Vestas overvejer

at etablere egen montagefabrik i Australien efter, at selskabet via sit australske datterselskab, Australian Wind Technology, i februar

fik en ordre på vindmøller til en værdi af ca. 680 mio. kr. Det oplyser selskabets administrerende direktør, Svend

Sigaard.


- Vi er i gang med de endelige sonderinger, siger han -og regner med, at den endelige beslutning vil blive truffet inden

for den nærmeste fremtid.


Planen er at etablere en montagefabrik og at købe flere komponenter lokalt.


Herudover

er en vingefabrik under overvejelse, men den afhænger af, hvor stort det australske marked bliver.


Bag ordren på

ca. 680 mio. kr. står den australske elproducent Hydro Tasmania, og den ventes udført i 2003 og 2004. Ordren omfatter

møller af typen V66-1,75 MW, og de første 54 MW vil blive leveret og opstillet på Tasmaniens nord-vestkyst i 2003.

RB-Børsen