5 stjerner: Professor i kættersk opgør med feminismens falske dogmer

Boganmeldelse: Hans Bondes »Vi vil have vores fair andel – på vej mod fifty-fifty-kulturen« er et tiltrængt og uafviseligt opgør med den omsiggribende feminisme, der hviler på en række falske præmisser og underminerer vort liberale demokrati.

»Bondes anliggende er ikke antifeminisme. Det er at anlægge et kritisk blik på nogle af tidens dogmer, som, når de bruges på forløjede og forkerte præmisser, skader brancher og individer og på sigt også hele samfundet,« mener Eva Selsing. Arkivfoto: Kevin Shakir Fold sammen
Læs mere

Den kunne nærmest ikke være udkommet på et mere belejligt tidspunkt. I disse dage, hvor der er kønsdebat allevegne, melder en af de få udtalte kritikere af feminismens excesser sig atter ind i diskussionen om ligestilling.

Professor Hans Bonde er kendt for sin skepsis overfor kvoter, og har allerede skrevet mange bøger og kronikker om emnet. På den måde er der ikke de store overraskelser i »Vi vil have vores fair andel«. Det lyder forudsigeligt – men mens bogen faktisk på lange stræk er en lidt uspændende opremsning af kendsgerninger, er indholdet brændende aktuelt og bekymrende udefrosset af en ideologisk forstenet offentlighed, der insisterer på at fortælle offerhistorier om kvinder i snart sagt alle henseender.

»For eksempel er der ingen som helst dokumentation for, at en øget andel af kvinder i virksomheder kan aflæses positivt på bundlinjen. Og alligevel er det en påstand, erhvervsledere, debattører, politikere med videre fremturer utrætteligt med.«


Bogens bærende pointe er, at ligestillingsbegrebet har undergået en forvandling fra at handle om lige rettigheder til »kønsbalance«, altså lige fordeling af mænd og kvinder i bestemte stillinger og brancher. Særligt i samfundets top – der er jo ikke nogen feminister, der efterlyser flere kvinder i slamsugnings- eller skraldemandsbranchen. At det ikke kun er erklærede venstreorienterede, men i vidt omfang også borgerlige – erhvervsledere og politikere, såsom Eva Kjer Hansen – der abonnerer på det ændrede ligestillingsbegreb, undrer Bonde, der påpeger, at fifty-fifty-tanken risikerer at underminere det meritokrati, som er en grundsten i det liberale demokrati.

Favorismen

Sammen med epidemolog Torsten Skov, som har gennemgået det statistiske materiale, bogen taler ud fra, viser Bonde nøgternt, hvordan store dele af de rapporter og den »evidens«, fortalerne for ligestilling-som-kønsbalance bruger, hviler på forkerte antagelser. Ja, og at brugen af disse antagelser i debat og på arbejdspladser nærmer sig det rene charlataneri. For eksempel er der ingen som helst dokumentation for, at en øget andel af kvinder i virksomheder kan aflæses positivt på bundlinjen. Og alligevel er det en påstand, erhvervsledere, debattører, politikere med videre fremturer utrætteligt med, hvilket ifølge Bonde viser, at der er tale om »favorisme« til fordel for kvinder.

Der er heller ikke belæg for at hævde eksistensen af et glasloft indenfor eksempelvis forskningens verden. Tværtimod dokumenterer Bonde, at kvinder har lettere ved at få forskerstillinger end mænd. Men også på andre områder, som i kulturlivet og politikken, ser man tendensen til at favorisere kvinder.

Bondes anliggende er ikke antifeminisme. Det er at anlægge et kritisk blik på nogle af tidens dogmer, som, når de bruges på forløjede og forkerte præmisser, skader brancher og individer og på sigt også hele samfundet. Mænd, der bliver forfordelt; kvinder, der hjælpes ind som et andet B-hold. Dygtige mennesker, der ikke får job, fordi mindre kvalificerede bliver favoriseret – hvilket går ud over os alle.

Vi vil have vores andel er ikke nogen spændingsroman – til gengæld er den tiltrængt kættersk og uafviseligt veldokumenteret. Bonde skriver tålmodigt, men insisterende, som en arbejdshest, der trækker sit læs fremad i storm og blæst. Tilsyneladende upåvirket af, at tidens sirenesang afsværger hans position som ond og gammeldags. Men indholdet er så vigtigt, at hver en dekan, institutleder, politiker, chef i det private erhvervsliv og i kulturen, burde få den som pensum.

Vi vil have vores fair andel – på vej mod fifty-fifty-kulturen
Forfatter:
Hans Bonde. Sider: 387. Pris 300 kr. Forlag: Gyldendal.