Skandaleramt forfatterskole modtog 43 indberetninger om grænseoverskridende adfærd

Forfatterskolen har »historisk set gennem fingre med grænseoverskridende adfærd«, hedder det i ny whistleblower-undersøgelse om institutionen, hvis daværende rektor, Jeppe Brixvold, blev fyret i oktober.

Forfatterskolens nye fyrede rektor, Jeppe Brixvold. Fold sammen
Læs mere
Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Den nu fyrede rektor for Forfatterskolen Jeppe Brixvold var ikke den eneste, der gav anledning til panderynker i og omkring den skandaleramte institution.

Det fremgår af Sirius Advokaters nye redegørelse for den whistleblower-undersøgelse, som Forfatterskolens bestyrelse satte i gang  26. oktober 2018, og som Forfatterskolens bestyrelse nu, ifølge en pressemeddelelse, har modtaget og behandlet.

I Sirius Advokaters redegørelse kan man læse, at der mellem 1989 og 2018 blev indgivet hele 43 indberetninger om grænseoverskridende adfærd, begået af »personer med tilknytning til Forfatterskolen«, og at 27 af disse indberetninger vedrørte personer i »tidligere ledelsesfunktion«. Desuden bemærkes det i redegørelsen, at »størstedelen af indberetningerne vedrører mere end én person og mere end én isoleret hændelse.«  Indberetningerne vedrører i alt 11 personer.

Meddelelsen fra oktober om igangsættelsen af en whistleblower-undersøgelse kom samtidig med, at Forfatterskolen meddelte, at man havde fyret Jeppe Brixvold. På det tidspunkt havde Forfatterskolens bestyrelsesformand, Bodil Marie Stavning Thomsen, modtaget et brev, der var afsendt af forfatteren Katrine Marie Guldager og underskrevet af i alt 55 forfattere, hvoraf de fleste var uddannet fra Forfatterskolen. I brevet opfordrede forfatterne til, at skolens bestyrelse skulle iværksætte en uvildig undersøgelse af de verserende rygter om sexchikane og upassende opførsel på Forfatterskolen.

Senere kom det frem, at Forfatterskolens bestyrelse ikke udelukkende fyrede Jeppe Brixvold for at få skabt ro. Han skulle angiveligt have fået »en advarsel for alvorlig overtrædelse af adfærdsreglerne«. Denne advarsel viste sig senere at handle om et brud på Forfatterskolens alkohol-og rusmiddelpolitik.

Whistleblower-undersøgelsens resultater bidrager, ifølge pressemeddelelsen fra Forfatterskolen, til bestyrelsens samlede billede af en kultur på Forfatterskolen, der »historisk har set gennem fingre med grænseoverskridende adfærd«, og den »understøtter de forandringer i skolens ledelse og kultur, som bestyrelsen igangsatte med ændrede adfærdsregler i 2017«.

Ifølge pressemeddelelsen vil whistleblower-undersøgelsen fremover fungere som et vigtigt redskab i den »kulturændring«, som bestyrelsen er i færd med at implementere. Dette arbejde vedrører, fremgår det, især de organisatoriske og administrative forretningsgange i den daglige ledelse, som Forfatterskolen er i dialog med Kulturministeriet om.

Det har endnu ikke været muligt at træffe kulturminister Mette Bock (LA) for en kommentar, men bestyrelsesformand Bodil Marie Stavning Thomsen siger til Politiken, at man ikke vil bruge whistleblower-undersøgelsen til at gå ind i de enkelte sager. Om undersøgelsen generelt siger hun:

»Vi har gerne villet have alting med. Ikke for at kaste smuds på nogen, som har gjort noget, men for at dem, som er forurettet, kan få lov at sige, hvad der er hændt dem. Det har de ikke haft mulighed for før. Kun i rygteform. Og det er derfor, vi har gjort det her. Hvis der er mange rygter om en skole igennem mange år, så er det nedbrydende. Det her er en måde at få rygterne sat ind i en form på, så vi kan tage stilling til dem og se et billede af en kultur, hvor der har været en normalisering af en grænseoverskridende kultur«.

Og videre i Politiken siger Bodil Marie Stavning Thomsen:

»Dette er et indblik i et miljø, og det er et billede, vi ikke kan leve med. Men i det materiale, vi har fået, optræder der ikke navne - hverken på dem, der har indberettet, eller på dem, som anklages for at have optrådt krænkende«.