Annonce
Annonce

Hvad venter den digitale borger?

Samfundet ændrer sig fundamentalt i løbet af de næste mange år. Ikke blot fordi den teknologiske udvikling ændrer vores hverdag, men fordi den demografiske udvikling gør, at der kommer flere ældre og en helt ny sammensætning af arbejdsstyrken.

Læs mere
Fold sammen

Af Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen

Det stiller enorme krav til vores samfund, hvor vi enten må skære ned på serviceniveauet for at håndtere de øgede omkostninger eller også må finde på nye og smartere måder at levere vores velfærdsydelser på.

Danskerne er flere gange kåret til de mest digitale borgere i verden. Vi elsker digitale produkter og services – og vi er storforbrugere af den offentlige sektor. Men hvad venter os egentligt som digitale borgere i et samfund, der er i hastig teknologisk og demografisk forandring?

Hvis vi skal beholde vores nuværende velfærdsniveau, er der ingen tvivl om, at nøglen til succes ligger i en effektiv digitalisering af den offentlige sektor, der skal give stor værdi for borgere og virksomheder. Ellers opnås de fulde samfundsmæssige effekter af den digitale satsning ikke.

Borgere og virksomheder skal sikres en god brugeroplevelse i deres kontakt med det offentlige, og digitaliseringen skal understøtte den måde, borgerne og virksomhederne arbejder og kommunikerer på.

Gevinsten skal nemlig ikke kun kunne måles på finansloven, men også hos borgerne og virksomhederne, som anvender de digitale løsninger.

Vi kan skabe det stærkeste samfund i verden
Jeg tror på, at vi med smarte intelligente byer, bedre online services, et moderne sundhedssystem og unge mennesker, der fra starten uddannes til den digitale virkelighed, kan tilbyde et samfund i den absolutte verdensklasse.

Et samfund, hvor både virksomheder og borgere hurtigt og effektivt får svar på deres spørgsmål, får personlig hjælp til de svære problemer og hjælpes fremad hver gang, de går i stå i deres kontakt med det offentlige. Og et samfund, hvor vi deler vigtige data på tværs af systemer og myndigheder på en sikker og transparent måde, så vi altid er sikre på, at vi får den bedste behandling.

Og et samfund der sørger for, at ungdommen uddannes til at kunne agere i den digitale verden – ikke blot som superbrugere, men som superskabere, der forstår at bruge teknologien til at skabe værdi for sig selv, for deres virksomhed og for samfundet.

En fokuseret digitaliseringsstrategi fra det offentlige er dog afgørende for vores samfund, og det er derfor vigtigt, at Danmark ikke slækker på ambitionerne om fortsat at være langt fremme med digitaliseringen.
Vi skal derfor sætte høje krav til de offentlige løsninger, til effekten af digitaliseringerne og ikke mindst sætte krav til, hvad vi som borgere skal kunne forstå og gøre rent digitalt.

Digitaliseringen af Danmark er kommet langt, og vi har opbygget et solidt it-fundament, der gør, at vi nu kan høste guldet af vores investeringer. Vi skal ”bare” tage det sidste og altafgørende skridt ind i den digitale fremtid.