Annonce
Annonce

Fremtidens bæredygtige samfund er cirkulært

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Der er et stigende behov for, at byerne nytænker både produktion og forbrug og omstiller sig til en bæredygtig, cirkulær økonomi. I Danmark er flere kommuner parate til at gå i gang, men den cirkulære økonomi mangler et samlet afsæt for at slå igennem. Nyt projekt vil vise vejen mod det cirkulære gennembrud med kommunerne som katalysator.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Et bæredygtigt samfund'. Se alle artikler her

Af Poul Erik Lauridsen, Gate 21, Christian Peter Ibsen, CONCITO, Thomas Budde Christensen, RUC og Mette Herbert, KL.

Internationalt er der fokus på omstillingen til en grøn, cirkulær økonomi. Der er et politisk momentum, der spænder fra FN’s Verdensmål, som giver verdenssamfundet fælles pejlemærker for klodens omstilling, over den internationale klimaaftale, der blev indgået i Paris i 2015, til EU, hvor kommissionens cirkulære økonomi-pakke udgør aksen for den europæiske indsats.

Vi ser, hvordan byer uden for Danmark begynder at løfte på den cirkulære dagsorden. For eksempel er en række byer i Holland gået sammen med staten i et partnerskab – såkaldt green deal – med fokus på at fremme cirkulær økonomi. Vi mangler et lignende gennembrud i Danmark, hvis vi skal gøre noget ved vores enorme ressourceforbrug, der både medfører knaphed af vigtige ressourcer og negative klima- og miljøkonsekvenser.

Det er i byerne en stor del af samfundets forbrug sker: byerne står for 75 procent af forbruget af naturressourcer, 50 procent af den globale affaldsproduktion og 60-80 procent af udledningen af drivhusgasser. Det viser en ny rapport med særligt fokus på byernes potentiale i den cirkulære økonomi fra Ellen MacArthur Foundation – en international tænketank for cirkulær økonomi.

På vej mod cirkulære kommuner
I juni offentliggjorde regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi 27 anbefalinger og pegede på kommunerne som helt centrale katalysatorer for den cirkulære omstilling. KL udgav tidligere i år kataloget ”Den Cirkulære Kommune”. Her kortlægger de potentialerne og konkrete cirkulære tiltag til inspiration for kommuner, der gerne vil i gang.

I dag er der allerede initiativer i gang, og vi kan lære meget af de kommuner, der rykker på den bæredygtige dagsorden. For eksempel Bornholms Regionskommune, der er frontløber inden for den grønne omstilling med en ambitiøs målsætning om at være CO2-neutrale i 2025 – en vision, de kalder for ”Bright Green Island”. Bornholms næste store træk bliver en stærk erhvervsindsats for cirkulær økonomi i små og mellemstore virksomheder.

Region Midtjylland understøtter frontløberkommuner i det midtjyske og senest har Region Hovedstaden også taget dagsordenen til sig. For at understøtte et større gennembrud for den cirkulære økonomi i kommunerne gennemfører CONCITO, RUC, KL og Gate 21 i samarbejde med Region Hovedstaden i efteråret 2017 to forprojekter om cirkulære affalds- og ressourceplaner og cirkulære indkøb i kommuner og regioner. Visionen er at etablere et større projekt, hvor kommuner fungerer som forsøgskommuner med lokalt forankrede eksperimenter og partnerskaber, der kan sætte skub i den cirkulære økonomi. Især inden for affald, lokal erhvervsudvikling, offentlige grønne indkøb og byggeri kan kommuner drive omstillingen.

Hvis Danmark skal indfri sit potentiale som et cirkulært, ressourceeffektivt samfund, skal vi give plads til innovative forsøg, samarbejde og fælles erfaringsopsamling, så vi undgår spredt fægtning og sikrer reelle resultater for klima og ressourcer. Det kræver et fælles afsæt gennem partnerskaber på tværs af flere offentlige og private aktører.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Et bæredygtigt samfund'. Se alle artikler her