Sjælsø venter udenlandsk omsætningsmål nået i 2008/09 - dir

 

Målet om at mindst halvdelen af al omsætningen i Sjælsø Gruppens aktiviteter skal komme fra udlandet er nået i løbet af de næste to år. Senest i 2009 venter Sjælsø Gruppens nyudnævnte administrerende direktør, Flemming Jensen, at selskabet kan opfylde sin egen strategi.

 

- Lige nu har vi vel en 25-30 pct. af vores omsætning, som kommer fra udenlandske aktiviteter. Men jeg forventer, at vi får nået vores mål med de 50 pct. uden for Danmark inden for de kommende år. Og den tidshorisont gælder også for vores mål om, at vi har en omsætning, der er ligeligt delt mellem de tre områder, bolig-, erhvervs- og retailmarkedet, siger Flemming Jensen til RB-Børsen.

 

Sjælsø Gruppen skriver i deres halvårsregnskab, at selskabet i årets første måneder har mærket nedgangen i det danske boligmarked, og at der derfor har været satset på risikospredning og fortsat vækst i andre af koncernens områder.

 

Ses der på de salg, der er gennemført i årets første halvdel, har Sjælsø Gruppen stort set allerede gennemført sin målsætning om en større spredning inden for omsætningen på de forskellige markeder. Således havde Sjælsø Gruppen et salg af boligprojekter for 755 mio. kr, svarende til 32 pct. af omsætningen. Erhvervsprojekter stod for 35 pct. af selskabets samlede salg i perioden, mens retailprojekter stod for 33 pct. af koncernens omsætning.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )