Dagens aktietip - Fredag

Sanistål har brug for ny kapital

Læs mere
Fold sammen
2008 var et meget slemt år for Sanistål, og det værste venter måske endda forude. Men vi vil alligevel nævne Sanistål som en af de potentielle vinderaktier i 2009. Det er måske overraskende, og lad os slå fast med syvtommersøm, at Sanistål ikke er købsegnet i øjeblikket.

Sanistål slæber rundt på en rentebærende gæld i milliardstørrelsen, og med udsigt til en afmatning i selskabets marked og strammere vilkår på lånemarkedet er det ikke nogen god kombination. Faktisk er det så dårlig en kombination, at vi frygter for selskabets overlevelse.

Når vi alligevel nævner aktien som en potentiel vinderaktie, skyldes det, at der faktisk er tale om et sundt og veldrevet selskab, som bare var så uheldig at blive taget på sengen af højkonjunkturens afslutning.

Resultatet var, at de foretagne tilkøb og investeringer viste sig at blive belastninger i stedet for styrker, og at den store rentebærende gæld i stedet for at blive et redskab til vækst blev en møllesten om halsen.

På den baggrund er Sanistål i dag i en meget alvorlig situation, og vi tror ikke selskabet overlever uden en væsentlig kapitaltilførsel.

Men hvis en sådan kapitaltilførsel gennemføres, og Saniståls finansielle situation bringes tilbage til en tilstand, så selskabet kan komme gennem de kommende års lavkonjunktur, er der basis for en meget væsentlig kursgevinst for aktionærerne.

I øjeblikket afspejler aktiekursen naturligt nok de truende problemer, som koncernen står overfor, men hvis Sanistål frigøres fra det finansielle kvælergreb, som koncernen er underlagt i øjeblikket, vil der igen komme fokus på de stærke side i koncernen. Så vil effekten af de gennemførte rationaliseringer kunne høstes de kommende år, og Sanistål vil stå stærkt rustet til næste højkonjunktur.

Men først skal selskabets overlevelse sikres, og indtil det er sket, bør Sanistål ikke indgå i købsovervejelserne.