Aresa satser alt på landmineplante

Aresa øger fokus på de operationelle aktiviteter i relation til landminerydning og færdigudviklingen af landmineplanten Reddetect. Derfor sættes øvrige aktiviteter i bero.

Aresa har udviklet en plante, der bliver rød, når den vokser ovenpå miner. Den vil kunne minimere risikoen ved minerydning betragteligt, hvis den kommer i produktion. Fold sammen
Læs mere
Foto: Lars Møller
Den fortsatte virksomhed vil således være fuldt finansieret ind i 2009, meddeler selskabet, der er noteret på First North.

Fokuseringen betyder, at den danske medarbejderstab reducers med 30 pct. inden udgangen af i år for at sikre den nødvendige likviditet.

Det sker, efter bestyrelsen har vedtaget forretningsplanen for 2008, der indebærer fuldt fokus på virksomhedens aktiviteter inden for landminerydning, herunder færdigudvikling af landminedetektionsplanten Reddetect og de operationelle forhold, der skal understøtte markedsføringen af Reddetect.

Selskabet går i gang med forstudier, der skal føre til etablering af et driftsselskab, som skal engagere sig i mine- og ammunitions-rydningsprojekter på Balkan. Det sker for hurtigst muligt at få Reddetect ud på markedet efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet.

- Efter forstudiets gennemførelse venter Aresa at allokere op til 5 mio. kr. til investeringer. Selskabet skal i tråd med tendenser f.s.v. angår systematisk landminerydning fokusere på områder, med særlige socioøkonomiske udviklingsmuligheder for den lokale befolkning og vil skulle operere i partnerskab med eksterne finansielle partnere og lokale interessenter, hedder det i meddelelsen.

Samtidig præciserer selskabet forventningerne til 2007, som ventes at blive et underskud på 15-16 mio. kr., mens der tidligere var budgetteret med et underskud på 14-17 mio. kr. i år.

RB-Børsen