Vestas: EU blåstempler vindenergi

EU-Kommissionen foreslår med nyt udspil, at vedvarende energi skal udgøre 20 procent af den totale energiproduktionen i Europa i 2020. Det er et gennembrud for vedvarende energi med bindende EU-mål, siger vindmølleproducenten Vestas.

EU-Kommissionen foreslår nu bindende mål om, at 20 procent af den samlede energiproduktion i 2020 skal komme fra vedvarende energi. Det kan let føre til et større politisk slagsmål mellem EU-landene.

Men bliver udspillet vedtaget af EUs regeringschefer om kort tid, vil udviklingsfolk og producenter af vindmøller, solenergianlæg og bioethanolanlæg få kronede dage.

»Det er et positivt udspil, at man foreslår bindende målsætninger for vedvarende energi på så højt niveau. Vi ser det som et gennembrud, at man i EU nu tager vedvarende energikilder mere alvorligt end hidtil. Udmeldingen blåstemler noget af det, vi har sagt,« siger direktør Peter Brun fra verdens største vindmølleproducent, Vestas.

Oplægget til en fremtidig alternativ energi-revolution i EU blev i går præsenteret i forbindelse med Kommissionens omfattende energipakke. Sagen skal drøftes på de europæiske stats- og regeringslederes topmøde begyndelsen af marts.

Konkurrencedygtig

En ekspertanalyse lavet for Vestas viser, at når man regner den reelle omkostning ud for produktion af el og medregner prisen på CO2-udledning fra konventionel kul-, olie-og gaskraftværker, altså CO2-skat, er vindenergi konkurrencedygtig med gas- og olieenergi.

»Det interessante er, at EU-Kommissionen siger nogenlunde det samme, som vi siger. Energiproduktion på basis af vindenergi er en effektiv måde at reducere sit CO2-udslip på,« fastslår direktør Peter Brun,

I Nordeuropa er der en masse vind, andre steder jordvarme i undergrunden og i Syderuopa en masse sol. 20 procent af den danske elproduktionen dækkes i dag med vindenergi. Medregnet energiproduktionen fra affald mv. dækkes næsten 30 procent af den samlede danske energiforbrug af vedvarende energi.

I dag udgør vedvarende energi kun seks til syv procent af energiforbruget i de fleste EU-lande, og EU har en vejledende målsætning om at nå 12 procent i 2010, som man allerede nu er klar over, at EU ikke når. Det nye er, at Kommissionen foreslår et bindende mål om at nå 20 procent vedvarende energi i 2020.

EU inkonsekvent

Alt tyder på, at den endelige målsætning for biobrændstoffer, dvs. bioehanol, kommer til at gå på, at ti pct. af bilernes brændstof i 2020 skal udgøres af biobrændsel. Det er i hvert fald det, Kommissionen har foreslået som mål.

»Vi havde bedt om at få en særlig målsætning på el, som vi ikke har fået. Det er inkonsekvent med en målsætning på ti procent for biobrændsel,« siger Peter Brun fra Vestas.

Sammen med energiudspillet kommer EU med et løfte om at give en mia. euro (cirka 7,5 milliarder kr.) til forskning i alternativ energi, som f.eks. vind og bioetanol.