Vagthund kritiserer Danske Bank - robotrådgivning har ikke overholdt reglerne

Danske Bank har ikke efterlevet reglerne om investorbeskyttelse på en række punkter. Det fastslår Finanstilsynet i en ny afgørelse.

PR-foto. Fold sammen
Læs mere

Danske Bank får nu et hak i tuden af den finansielle vagthund, Finanstilsynet.

Det skyldes, at banken ikke har efterlevet reglerne om investorbeskyttelse, fastslår Finanstilsynet, som har gennemført en undersøgelse af Danske Banks nye digitale investeringsløsning »June«.

Finanstilsynet har påtalt fire forhold:

  • Banken havde ikke i tilstrækkelig grad indhentet pålidelige oplysninger om kundens investeringshorisont og havde ikke i tilstrækkelig grad sikret, at June var egnet til at indsamle disse kundeoplysninger.
  • Banken havde ikke indhentet de nødvendige oplysninger om kundens kendskab til det relevante investeringsområde og havde ikke inddraget dette i vurderingen af, hvilken investeringsanbefaling kunden skulle have.
  • Banken havde ikke sikret pålideligheden af de oplysninger, som banken modtog fra kunderne i June, herunder havde banken ikke tilstrækkelige procedurer, der kunne identificere relevante åbenlyse unøjagtigheder.
  • Banken havde ikke foretaget en vurdering af, om det finansielle instrument, der blev anbefalet, var egnet for kunden ud fra kundens individuelle forhold.

Danske Bank har overfor Finanstilsynet redegjort for, at der er rettet op på manglerne.

June blev lanceret i april sidste år og er en 100 pct. digital investeringsplatform. På baggrund af en række enkle spørgsmål giver June brugeren en individuel anbefaling til en investering i en af fem investeringsfonde. Med June er det muligt at investere helt ned til 100 kr.