Underskud præger fortsat billedet i trævareselskab

Dalhoff Larsen & Horneman, der er ved at lukke forretningen ned, kom ud af 2015 med et underskud på 85 mio. kr. mod et underskud på 171 mio. kr. et år tidligere.

Pressefoto: DLH
Læs mere
Fold sammen

Det fremgår af selskabets regnskab for 2015, som blev offentliggjort tirsdag middag.

Resultatet dækker blandt andet over omkostninger forbundet med nedlukningen af DHL samt tab på 53 mio. kr. på ophørte forretninger. Eksempelvis har lukningen af det franske datterselskab kostet 15 mio. kr. på budgettet i 2015.

- Ved udgangen af året var koncernen stadig aktiv i Danmark, Sverige , Norge , Frankrig og Ukraine, skriver DHL i regnskabet.

DLH har i en periode været ved at lukke sin forretning ned og har i løbet af 2015 gennemført en række frasalg. Og i februar i år kunne selskabet melde, at den franske forretning var solgt. Tilbage er nu den nordiske træpladeforretning i Danmark og Sverige.

- DLH -koncernen fortsatte sin strategi med frasalg i løbet af 2015. En række forretningsenheder og funktioner er blev et solgt eller afviklet, skriver selskabet i regnskabet for 2015.

I forbindelse med regnskabet er den hidtidige direktør, Peter Thostrup, trådt tilbage. I stedet overtager Michael Skovbo Bühlmann posten. Han har tidligere været ansvarlig for blandt andet DLH's samlede aktiviteter i Norden.

Af regnskabet fremgår det, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2015. Samtidig præger usikkerheden om frasalget 2016, og derfor kommer selskabet ikke med forventninger til året.

- Selskabet vil rapportere om eventuelle indgåede salg af virksomhed som selskabsmeddelelser, oplyser DLH.