Topdanmark tilbagekøber aktier for 410 mio. kr.

Topdanmark vil tilbagekøbe egne aktier for ekstra 410 mio. kr. i år eller til næste år.

Det oplyser chef for investor relations, Steffen Heegaard, til RB-Børsen.

- Vi har endnu ikke taget stilling til, hvornår vi vil tilbagekøbe aktierne, men det bliver enten i år eller til næste år, siger Steffen Heegaard.

I år har Topdanmark et tilbagekøbsprogram på i alt 1,8 mia. kr., hvor der var købt for 896 mio. kr. egne aktier den 20. juni. Hertil kan så komme ekstra 410 mio. kr. med mindre ledelsen venter til efter årsskiftet med opkøbet.

De 410 mio. kr. er blevet til overs i koncernen i forbindelse med ledelsens bestræbelser på at optimere Topdanmarks kapitalstruktur. Det førte til forhandlinger med Finanstilsynet om at lade en større del af kernekapitalen være såkaldt hybridkapital, og da forhandlingerne lykkedes kunne Topdanmark fredag oplyse, at der er udstedt for 55 mio. euro svarende til de 410 mio. kr. hybrid kernekapital i koncernen.

- Over tid vil udstedelsen af den hybride kernekapital på 55 mio. euro medføre en tilsvarende forøgelse af Topdanmarks tilbagekøbsprogram, skriver Topdanmark i fredagens børsmeddelelse.

Hybrid kapital er en særlig form for låntagning. Ofte er løbetiden på lånet så lang - der er set eksempler på 100 år, 1000 år og ligefrem uendelige lån - at lånet betragtes som et lån, der ikke skal betales tilbage. Lånet kan også være udformet, så rentebetalingen kan sættes i bero i dårlige tider, og den hybride gæld er gerne underordnet anden gæld, så den betales tilbage som noget af det sidste i rækken ved en konkurs. Långiver skal naturligvis have en præmie for at løbe disse risici, og det sker typisk i form af en højere rente.

I Topdanmarks tilfælde er der optaget et lån på 55 mio. euro med en uendelig løbetid og variabel rente. På baggrund af lånet udstedes kapitalbeviser, som allerede er afsat til en gruppe professionelle investorer. Lånet kan førtidsindfries fra september 2017, og frem til det tidspunkt er renten Euribor-renten plus 1,9 pct., hvorefter den justeres til Euribor-renten plus 2,9 pct.

RB-Børsen.