Store nedskrivninger giver TKD markant underskud

Ejendomsudviklingsselskabet TK Development kom ud af det forskudte regnskabsår 2015/2016 med markant tilbagegang på både top- og bundlinjen.

TK Development topchef Frede Clausen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

I 2015/2016 realiserede selskabet en nettoomsætning på 327,8 mio. kr. Det er mere end en halvering sammenlignet med nettoomsætningen på 854,7 mio. kr. året før. Selskabet oplyser dog i regnskabet, at omsætningen varerier fra år til år.

- Det sker, idet omsætningen i koncernen i al væsentlighed indregnes på tidspunktet for aflevering af projektet og dermed risikoovergang, står der i regnskabet, der blev fremlagt fredag morgen.Selskabet landede et underskud før skat på 190,9 mio. kr., hvilket er markant ringere end underskuddet på 17,4 mio. kr. i 2014/2015. Resultatet er påvirket af nedskrivninger af grunde, projekter og goodwill på 194,6 mio. kr.

Nedskrivningerne er blandt andet på grunde og projekter i lande, som koncernen ikke ønsker at være aktiv i på sigt, negativ værdiregulering af koncerns tyske investeringsejendom samt nedskrivninger af grunde og projekter i Tjekkiet og grunde i Polen.

TK Development oplyser desuden, at virksomheden i fjerde kvartal har indgået en aftale med PKA om en femårig refinansiering af Sillebroen i Frederikssund på 500 mio. kr. Derudover meddeler selskabet, at hovedbankforbindelsens engagement er forlænget frem til 30. september 2017.

FASTHOLDER FORVENTNINGER TIL 2016/2017

TK Development forventer i det forskudte regnskabsår 2016/17 et resultat før skat af fortsættende aktiviteter i niveauet 10-30 mio. kr.

- Heri indgår forventninger om, at en række igangværende, mindre og mellemstore projekter gennemføres inden regnskabsårets udløb, skriver selskabet i regnskabet.

Samtidig fremgår det, at TDK's væsentligste development-projekter forventes først at bidrage til resultatet i det efterfølgende regnskabsår.