TKD nedjusterer forventningerne med 140 mio. kr.

TK Development nedjusterer forventningerne til 2015/16 med 140 mio. kr.

Læs mere
Fold sammen

Selskabet, der udvikler ejendomme, venter nu et underskud i niveauet 100 mio. kr. for de fortsættende aktiviteter.

Det fremgår af en meddelelse vedrørende selskabets strategi frem mod 2018.

- I denne resultatforventning indgår nedskrivning på grunde i Polen og Tjekkiet med 80,3 mio. kr., nedskrivning af goodwill med 33,3 mio. kr. samt en periodeforskydning på 19,2 mio. kr. af de budgetterede indtægter i regnskabsåret 2015/16 til nu at finde sted i 2016/17, begrunder TK Development.

Det samlede koncernresultat inklusive de aktiviteter, der afvikles, ventes at blive et underskud før skat på 190 mio. kr.

I 2016/17 venter TK Development et resultat før skat på 10-30 mio. kr.