Stor vækst i overskuddet for Sydbank

Sydbank startede 2017 med et meget højere overskud end i samme periode af 2016 takket være blandt andet god handelsindtjening, lavere nedskrivninger og et stort plus fra egenbeholdningen.

Sydbank startede 2017 med et meget højere overskud end i samme periode af 2016 takket være en blanding af god handelsindtjening, lavere nedskrivninger og et stort plus fra egenbeholdningen.

Det var en "meget tilfredsstillende" start, der er "betydeligt bedre" end ventet ved årets start, skriver Aabenraa-banken i sit kvartalsregnskab onsdag.

Banken tjente 574 mio. kr. før skat i årets første tre måneder. Det var da også langt over de 432 mio. kr., der var ventet på den post ifølge medianen af estimater indsamlet af Reuters før regnskabet. Der var til sammenligning et plus på 363 mio. kr. før skat i samme kvartal af 2016 for Sydbank.

- Der er grund til forsigtig optimisme, når vi kigger ind i resten af 2017. Bankens kunder har det generelt godt økonomisk. I 2017 sætter Sydbank yderligere fart over tiltag, der styrkes vores forretningsmodel til gavn for kunderne og medarbejderne, udtaler bankens direktør, Karen Frøsig, i regnskabet.

SUNDE KUNDER OG BEHOLDNING GAVNER

Sydbanks basisindtjening - inklusive handelsindtjeningen - steg til 1146 mio. kr. fra 1104 mio. kr. i første kvartal af 2016, da handelsindtjeningen viste stor fremgang.

Omkostningerne steg samtidig lidt langsommere til 691 mio. kr. fra 681 mio. kr., og basisresultatet før nedskrivninger steg dermed til 455 mio. kr. i kvartalet fra 423 mio. kr. et år tidligere.

Nedskrivningerne faldt desuden til 11 mio. kr. i fjerde kvartal fra 38 mio. kr. i starten af 2016.

Beholdningsresultatet var desuden i overraskende stor fremgang til et plus på 136 mio. kr. mod et minus på 22 mio. kr. et år forinden.

- Det høje beholdningsresultat er resultatet af en indsnævring af kreditspændet på realkreditobligationerne samt gevinst på udsving i renten, skriver Sydbank, der fremover vil tjene på en rentestigning, i regnskabet.

Sydbank gentager sine forventninger til 2017, som dog næsten ikke indeholder konkrete beløb.

Banken tror fortsat på, at basisindtjeningen vil være på niveau med 2016, hvor der kom 4,2 mia. kr. ind på den post. Handelsindtjeningen ventes også omtrent uændret - den var i 2016 på 237 mio. kr. - og det samme gælder nedskrivningerne, der udgjorde netto 87 mio. kr. Basisomkostningerne ventes dog at stige lidt fra 2,6 mia. kr. i 2016.

Der er desuden fortsat afsat 75 mio. kr. til særlige udgifter til digitalisering af bankens arbejdsgange og til at etablere en ny realkreditplatform. Der blev kun brugt 6 mio. kr. på den konto i første kvartal.