Solar sælger tyske aktiviteter til Sonepar

Solar-koncernen har indgået aftale om salg af aktiverne i Solar Deutschland GmbH til den franske virksomhed Sonepar.

Overdragelsen, der omfatter alle medarbejdere, bygninger, varelager og debitorer, er underlagt sædvanlige betingelser, herunder godkendelse
af relevante myndigheder.

Afklaring heraf forventes inden udgangen af april 2015.

- Vores tyske forretning har været underskudsgiven de i flere år. Vi har lavet en tilbundsgående analyse i løbet af 2014 og overvejet
forskellige strategiske alternativer. Vi konkluderede, at et frasalg er en af de bedste løsninger. Efterfølgende har vi fået et tilbud, der
både indeholder en fornuftig pris for forretningen, sikrer alle medarbejdere arbejde og stiller kunderne en fortsat god betjening i udsigt,
siger koncernchef Anders Wilhjelm fra Solar i meddelelsen.

Solar Deutschland GmbH, der indeholder alle Solars tyske forretningsaktiviteter, har i 2014 realiseret en omsætning på 932 mio. kr. og EBITA
på minus 50 mio. kr. Det viser en foreløbig, urevideret opgørelse.

Hvis handlen gennemføres som forventet, vil det give Solar en regnskabsmæssig gevinst på ca. 50 mio. kr. og vil frigøre kapital på ca. 250
mio. kr. opgjort på normaliseret basis.