Smv'er vil ikke selv inddrive gæld

Påkrav. Det er i dag muligt selv at køre sin inkassosag i fogedretten via en forenklet inkassoprocedure. Alligevel vælger smv'er stadig at betale sig fra opgaven med at inddrive penge.

Stadig flere opkrævere tager smutvej omkring fogedens kontor, når ubetalte regninger skal kradses ind.

I 2006 steg antallet af påkravssager ved landets fogedretter med hele 12.000 til ialt knap 70.000 sager, viser tal fra Domstolsstyrelsen.

Men det er sjældent virksomhederne selv, der bruger ordningen, der ellers er åben for alle. Blanketterne, der skal sendes til fogeden, opleves som alt for svære at udfylde korrekt.

Derfor bruger især smv'er advokaten til at klare ærterne, oplyser Håndværksrådet, flere fogedretter og advokater.

- Vores medlemmer opfatter det stadig som ressourcekrævende og vanskeligt at tage udestående til inkasso, forklarer jurist Morten Frihagen hos Håndværksrådet.

Skulle være lettereDen forenklede procedure blev ellers indført blandt andet for at lette livet for landets mange tusinde mindre virksomheder, som har beløb på under 50.000 kroner ude at svømme hos vrangvillige debitorer.

De fik mulighed for selv at stå for inddrivelsen mod betaling af et gebyr på 700 kr, og slipper dermed for at skulle omkring byretten for at hente en dom over skyldneren.

Men det er stadig mere end tre ud af fire påkravsblanketter, som indsendes af en advokat, skønner dommerfuldmægtig Trine Nørhede, fogedretten i Hillerød. Hos Danske Inkassoadvokater mener formanden, at det stadig er tidskrævende og uforholdsmæssigt dyrt at inddrive især mindre tilgodehavender.

- Det er fortsat svært at udfylde blanketterne med rigtig renteberegning efter renteloven, og det er ikke noget, som den almindelige tømrermester orker at beskæftige sig med, supplerer foreningens næstformand, Lasse Freitag fra Focus advokater i Odense.

Specialist i inkassosager, advokat Bjarne Weihrauch, fra advokatkontoret Brockstedt Rasmussen, har i de to år, påkravsproceduren har eksisteret, ligefrem fået endnu flere henvendelser fra mindre virksomheder.

Kontorets mængde af inkassosager er de seneste år således steget med 10-12 procent, så der nu er over 5.000 sager om året.

- Jeg troede ellers, vi ville miste inkassosager, da de indførte påkravsproceduren. Men det er slet ikke sket, siger Bjarne Weihrach.

Hverken hos advokatfirmet Brockstedt Rasmussen eller hos Focus advokater i Odense har man sat priserne på inddrivelse af gæld ned som følge af forenklingerne.

- Det er blevet længere at køre til retterne som følge af sammenlægningerne, og sagsbehandlingstiden er nedbragt med en måned, lyder det fra Bjarne Weihrauch.

Domstolsstyrelsen har netop fornyet blanketten til betalingspåkrav og indført et system, som betyder, at adresseskift hos skyldner ikke skulle forsinke sagsbehandlingen.

En undersøgelse fra Danske Inkassoadvokater viser, at danske virksomheders kunder undlader at betale regninger for op mod 20 mia. kr. om året og at under halvdelen af gælden bliver inddrevet.Hent en blanket til betalingspåkrav og den tilhørende vejledning hos domstol.dk - www.domstol.dk/blanketter/Pages/default.aspx>