Salling Bank leverer næstbedste perioderesultat nogensinde

Salling Bank kan for årets første ni måneder glæde sig et resultat før skat på 35,1 mio. kr., og over at banken dermed har opnået det næstbedste resultat i bankens 140-årige historie.

Bankdirektør, Peter Vinther Christensen. Fold sammen
Læs mere

Banken kalder selv resultatet for "meget tilfredsstillende", og det var da også bedre end de 34,3 mio. kr., som blev resultatet for samme periode sidste år. Basisindtjeningen er i perioden imidlertid faldet med 0,2 mio. kr. til 39,7 mio. kr.

»Resultatet er påvirket af faldende nettorenteindtægter, faldende gebyrer og provisionsindtægter som følge af et meget højt aktivitetsniveau på bolig og investeringsområdet sidste år samt forøgede nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.,« skriver banken i regnskabet.

Kursreguleringer bidrager imidlertid til fremgangen, da de landede på 8,5 mio. kr. mod 5,3 mio. kr. sidste år. Nedskrivninger på udlån er øget med 2,3 mio. kr. i forhold til sidste år til 13,2 mio. kr.

Salling Bank fastholder forventningerne til hele 2016 om en basisindtjening på 48-52 mio. kr.