S varsler indgreb mod dyre forsikringer

Landets forsikringsselskaber tjener styrtende på især privatforsikringer, bilforsikringer og erhvervsforsikringer, viser ny rapport. Socialdemokraterne varsler politisk indgreb.

Som kunde skal man se sig meget godt for, hvis man ikke vil betale en meget høj pris for forsikringen på bilen. En rapport fra Finanstilsynet er kritisk over for den manglende konkurrence på forsikringsområdet, og det kan ende med et indgreb. Foto: Andreas Beck Fold sammen
Læs mere

Forsikringsbranchen tjener styrtende på danskerne. Det er især bilejere, som er branchens største forretningsområde, der må holde for. Alene i 2012 fik forsikringsselskaberne i alt 15 mia. kroner ind i præmieindtægter fra kunderne på bilforsikring, men betalte ti mia. kr. ud i erstatninger.

Således fik kunderne bare 66 kr. tilbage i erstatning, hver gang de indbetalt 100 kr. i forsikringspræmie. Året før fik kunderne 70 kr. tilbage, viser en ny rapport fra Finanstilsynet.

Endnu mere fordelagtig har udviklingen været på privatforsikring, hvor kunderne nu får 76 kr. tilbage i erstatning for hver 100 kr., der bliver indbetalt. Året før var tallet 85 pct. Det er sket efter, at en lang række selskaber har hævet priserne betydeligt blandt andet begrundet i nye store vejrskader. De er imidlertid udeblevet.

Til gengæld er indtjeningen nu øget til en gennemsnitlig egenkapitalforrentning på 15 pct. i 2012 mod ni pct. året før. Berlingske Business har den seneste tid sat fokus på konkurrencen i forsikringsbranchen.

Rapport er en øjenåbner

Erhvervsordfører Benny Engelbrecht fra Socialdemokraterne mener, at rapporten er en øjenåbner i den debat.

»Jeg synes, at Finanstilsynets rapport på en række punkter underbygger den kritik af manglende konkurrence, der har været frembragt i den senere tid – især i kritiske artikler hos Berlingske. Dermed bør rapporten også være en øjenåbner for de dele af forsikringsbranchen, der har fremført, at kritikken skulle være forfejlet.«

Socialdemokraterne vil netop sætte fokus på at øge konkurrencen på forsikringsområdet blandt andet via øget gennemsigtighed som en del af den konkurrencepakke, der snart skal forhandles igennem.

»Jeg mener, at Finanstilsynets rapport ved første gennemlæsning synes at være et godt udgangspunkt for de drøftelser, vi skal have i regeringen om, hvordan vi styrker konkurrencen på forsikringsområdet. Jeg regner med, at vi skal se nærmere på det her inden sommer, for hvis vi skal have lovinitiativer klar til næste samling, så er det ved at være »oppe over«,« siger Benny Engelbrecht.

Da Berlingske for nylig afslørede tegn på, at forsikringsselskaberne har koordineret høje flyttegebyrer, hvis man skifter forsikringsselskab inden for et år, lovede erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) også fornyet fokus på området.

»Jeg lægger stor vægt på, at der er en effektiv og velfungerende konkurrence også på forsikringsområdet,« lød det dengang fra ministeren, der lovede at se på forsikringsselskabernes gebyrer – og at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ville sikre, at tingene går efter bogen.

Privatøkonomisk rådgiver Kim Valentin fra Finanshuset i Fredensborg opfordrer danskerne til at se nøje efter på deres forsikringspolicer og eventuelt vælge et af de gensidige forsikringsselskaber, der ikke har 100 pct. fokus på indtjening, som Alm. Brand, Tryg, Codan og Topdanmark har det.

»Prisstigningerne har været betydelige. Og forsikringsomkostninger er ved at være en af de større udgifter i privatøkonomien. Man bør gå sine forsikringer igennem og se, om man ikke kan finde et selskab, der ikke er profitorienteret som f.eks. Lærerstandens Brandforsikring eller Bauta Forsikring. Det er der ret mange mennesker, som ikke er opmærksomme på.

»Her går det godt«

I brancheforeningen Forsikring & Pension, der har fået konsulentfirmaet Copenhagen Economics til at udarbejde en undersøgelse, der konkluderede, at »Konkurrencen om private skadeforsikringer er både stærk og i vækst«, erkender underdirektør Hans Reymann-Carlsen, at det går godt for store dele af forsikringsbranchen:

»Forretningsmæssigt er det en positiv udvikling for branchen, men vi hæfter os også ved, at Finanstilsynet i rapporten blandt andet konkluderer: »Der er fortsat et relativt stort antal selskaber, som har et negativt forsikringsteknisk resultat. Fokus på holdbarheden af sektorens forretningsmodeller er derfor fortsat nødvendigt.«

Hans Reymann-Carlsen konstaterer også, at man fra Forsikring & Pensions side ikke må blande sig i prissætningen hos forsikringsselskaberne:

»Forsikringspræmier fastsættes af de enkelte forsikringsselskaber. Forsikring & Pension kan og bør ikke påvirke prisudviklingen. Det, vi dog kan konstatere, er, at både erstatningsudgifter og præmieindtægter svinger over tid, og at der typisk er en vis træghed i sammenhængen mellem udviklingen i erstatningsudgifter og præmieindtægter,« tilføjer Hans Reymann-Carlsen.