Oprør i den danske tolkeverden: Retssikkerheden er på spil

Firmaet EasyTranslate har sat gang i en voldsom diskussion i den danske tolkeverden. Firmaet har vundet et udbud, som sikrer det over en halv milliard kroner samt ansvaret for at levere tolke til Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet. Men det kan gå ud over retssikkerheden, lyder det fra kritikerne.

Peter Ladegaard og Frederik R. Pedersen er stifterne af EasyTranslate. Intentionen om at forbedre tolkeydelserne i Danmark er ikke blevet positivt mødt blandt alle. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Celina Dahl
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Et firma med Klaus Riskærs søn som medstifter har skabt røre i den danske tolkeverden.

Firmaet EasyTranslate vil revolutionere tolkeydelserne, som flere gange har været under hård kritik. Gennem en ny platform er det hensigten, at EasyTranslate skal administrere de danske tolke, så det bliver mere effektivt at bruge tolke i eksempelvis retssale landet over.

Da Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet tidligere på året satte tolkning til og fra fremmedsprog for alle deres institutioner i udbud, var det EasyTranslate, som vandt. Dermed skal EasyTranslate stå for tolkningen for ministerierne fra 1. april 2019 og fire år frem.

Aftalen indbringer EasyTranslate 520 millioner kroner.

Men aftalen har mødt kritik i den danske tolkeverden, for EasyTranslate sænker tolkenes honorar. Betalingen for skiftlige oversættelser falder fra 15-26 kroner per linje til otte-ti kr. per linje, mens honorarerne for tolkning vil blive sat ned med mellem 15 og 25 pct.

Ifølge kritikerne vil det få flere af de veluddannede tolke til at søge andre græsgange, og det kan i sidste ende gå ud over retssikkerheden, lyder det.

400 tolke har i en underskriftindsamling tilkendegivet, at de ikke ønsker at arbejde for EasyTranslate under de nye forhold, skrev Politiken torsdag.

Annette H. Skipper er certificeret translatør i engelsk. Hun frygter, at det vil ramme retssikkerheden, når arbejdsbetingelserne forringes:

»Hvis de uddannede tolke og translatører nægter at arbejde for EasyTranslate, fordi honoraret og arbejdsbetingelserne bliver dårligere, vil man sandsynligvis få et problem med retssikkerheden. Det er et område, man ikke kan tillade sig at sjuske med,« siger hun.

Folkene bag EasyTranslate oplyser, at de har 814 tilmeldte tolke, og at deres umiddelbare analyse er, at de skal bruge 600. Derfor frygter medstifter af firmaet Frederik Riskær Pedersen ikke, at der bliver problemer med at løfte aftalen.

Kritik af myndighedernes brug af tolkeydelser

Tilbage i marts 2018 udarbejdede Rigsrevisionen en beretning om myndighedernes brug af tolkeydelser. Heri findes flere kritikpunkter af den daværende metode:

»Rigsrevisionen vurderer, at Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne ikke i tilstrækkelig grad sikrer en tilfredsstillende brug af fremmedsprogstolke,« lyder det blandt andet i rapportens konklusion.

I rapporten gives et eksempel på konsekvensen af mangelfuld tolkning:

»Tolken gav en patient forkert oversættelse i en samtale om kostplanlægning. Patienten blev oplyst om, at det var godt at bruge olivenolie. Patienten forstod det, som om det var godt at drikke olivenolie. Patienten fik efterfølgende diarré.«

Derudover viste undersøgelsen, at Justitsministeriet ikke stillede krav til kvaliteten af tolkeydelser fra tolkebureauer eller selvstændige tolke. Og ikke mindst fandt Rigsrevisionen, at størstedelen af tolkene på Rigspolitiets tolkeoversigt ikke levede op til Justitsministeriets egne krav om optagelse.

Siden blev opgaven sendt i et udbud, der som bekendt endte med, at EasyTranslate fremover skal stå for tolkeydelserne.

Smal sejr i udbudsrunden

Af en kendelse fra oktober 2018 fra Klagenævnet for Udbud fremgår det, at en række tolkevirksomheder klagede over afgørelsen.

Klagen blev efterfølgende tilbagekaldt, mens der ikke blev fundet grundlag for, at klagenævnet ville gå videre med klagens påstand om at annullere den udbudte kontrakt.

Kendelsen viser til gengæld, hvilke kriterier EasyTranslate blev valgt ud fra. Buddene blev vurderet ud fra kvalitet, som vægtede 70 pct., og pris, som vægtede 30 pct.

Den samlede vurdering af tilbuddene viser, at EasyTranslate blev vurderet som det næstbedste firma på kvalitet og ligeledes det næstbedste firma på pris. Dermed endte de med en samlet pointscore på 7,59.

Det var ikke meget mere end den samlede nummer to, som fik 7,43 point, mens nummer tre fik 7,18 point.

I vurderingen af kvalitet fylder tolkenes kompetencer kun en tredjedel. De 70 pct., som kvalitet udgør, er således inddelt i tre underkategorier: Tolkenes kompetencer fylder en tredjedel, leverancesikkerhed og service fylder en tredjedel, og implementering fylder en tredjedel.

Det vækker bekymring hos Michael Abildgaard, der er translatør og tolk i italiensk:

»Min bekymring er, at myndighederne med udbuddet har udliciteret alt ansvar for kvalitetssikring. Desuden vil den markante sænkning af honoraret uden tvivl betyde, at mange uddannede og erfarne tolke og oversættere vil blive presset til at finde beskæftigelse i andre brancher med en endegyldig afprofessionalisering af tolkefaget som konsekvens,« siger han.