Østjydsk Bank vil bryde krav til buffer for kapitalbevaring

Østjydsk Bank venter at bryde med de krav, som myndighederne stiller til bankerne om, at de skal have en kapitalbuffer.

Foto: Lars Rasborg.
Læs mere
Fold sammen

Det oplyser banken i en selskabsmeddelelse.

Det er som følge af et krav til et tillæg i solvensbehovet, at banken fra 1. januar 2017 venter at bryde med den såkaldte kapitalbevaringsbuffer, som i 2017 skal indgå med 1,25 pct. i bankens kapitalnøgletal. Som konsekvens heraf betaler banken ikke rente på bankens hybride kapitalinstrumenter, og der skal indsendes en kapitalbevaringsplan til Finanstilsynets godkendelse.Det er af forsigtighedshensyn, at banken et år før den statslige hybride kapitals regulatoriske forfald vælger at foretage et tillæg til solvensbehovet, såfremt kapitalen ikke erstattes med et nyt kapitalinstrument af samme eller højere kvalitet, oplyser Østjydsk Bank.

Tillægget udgør 172,7 mio. kr., svarende til bankens samlede medregning af statslig hybrid kapital i bankens kapitalgrundlag.Østjydsk Bank fastholder de tidligere udmeldte forventninger til et resultat før nedskrivninger og kursreguleringer for 2016 i niveauet 45-50 mio. kr. Desuden venter banken et resultat før skat for 2016 i niveauet 5-10 mio. kr.

Banken forventer endvidere at overholde alle bufferkrav inden udgangen af året 2017 via indtjening og reduktion i risikovægtede eksponeringer i 2017. Og det er fortsat bankens plan at indfri den statslige hybride kapital senest i 2018.