Østjydsk Bank får fuldtegnet emission

Østjydsk Bank har fået solgt alle 83,44 mio. aktier, der blev udbudt i emission med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Foto: Lars Rasborg

Emissionen var da også på forhånd garanteret af en gruppe investorer, heriblandt rigmanden Henrik Østenkjær Lind samt en række kunder hos Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab.

I alt 73.562.686 aktier, eller 88,2 pct. af udbuddet, blev tegnet via udnyttelse af tegningsretter. De resterende 11,8 pct., eller 9.877.314 aktier, blev tegnet af Henrik Østenkjær Lind samt kunder hos Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab.

Aktiesalget giver Østjydsk Bank et bruttoprovenu på 83,4 mio. kr. Efter fradrag af omkostninger ved udbuddet tilføres banken 75,4 mio. kr. i nettoprovenu.

Aktiesalget er en del af bankens rekapitaliseringsplan, som ud over udbuddet består af optagelse af ny tabsabsorberende hybrid kernekapital for 75 mio. kr.

- Østjydsk Bank forventer inden for kort tid efter gennemførelsen af udbuddet at optage den ny tabsabsorberende hybride kernekapital, hedder det i meddelelsen.

De nye aktier i Østjydsk ventes noteret på Københavns Fondbørs med virkning fra den 14. december.

Henrik Østenkjær Lind ejer efter sit aktiekøb i alt 7,89 pct. af Østjydsk Banks aktiekapital og stemmer.