Nemmere at blive voksenlærling

Personer over 25 år i ufaglært arbejde har fået lettere adgang til en plads som lærling med løntilskud. Forventningen er en stigning på 15-20 procent i antallet af voksenlærlinge.

Elektriker, industrioperatør, VVS-installatør eller tjener.

Listen over de brancher, hvor det er muligt at få offentligt tilskud til en plads som voksenlærling, har fået vokseværk siden årsskiftet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I alt er der nu omkring 80 forskellige uddannelser på listen over brancher, hvor virksomheder kan få støtte til ansættelse af voksenlærlinge over 25 år. Løntilskuddet er på 35 kroner i timen i praktiktiden. Og det gælder også, selv om man som ny voksenlærling kommer fra et andet job.

- Der er sket en forbedring af ordningen for voksenlærlinge, så ordningen nu er mindre bureaukratisk, siger fuldmægtig i Arbejdsmarkedsstyrelsen, Niels Friis Møller, som forklarer, at hvis virksomheden ansætter en ledig som voksenlærling, har virksomheden altid ret til tilskud, hvis betingelserne ellers er opfyldt, og uddannelsen står på listen.

Den udvidede aftale om voksenlærlinge er en del af regeringens velfærdsaftale indgået i juni 2006 med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre.

Der er i årets finanslov afsat 213 millioner kroner til de voksenlærlinge, som kommer fra anden beskæftigelse, og det tal stiger i år 2008 og 2009 til 232 millioner kroner.

Det svarer til, at antallet af voksenlærlinge fra beskæftigelse forventes at stige fra 5625 personer i år til 6100 lærlinge de kommende år.

Derudover forventes det, at antallet af voksenlærlinge, som kommer fra ledighed, vil ligge stabilt på 2500 de kommende år.

- Der er i alt godt 8000 voksenlærlinge, som får tilskud i øjeblikket, og vi forventer, det stiger 15-20 procent allerede fra i år, siger Niels Friis Møller.

Det er de nye kommunale jobcentre, der har fået opgaven med at få skabt aftalerne om voksenlærlinge, og der er stadig regler, som sikrer, at voksenlærlinge ikke tager uddannelsespladser fra unge under 25 år.

Blandt andet gælder det i Region Hovedstaden, at der ikke kan gives tilskud, hvis der i en branche er flere end 40 unge i skolepraktik på de tekniske skoler.

Derimod er det ikke længere kun på de såkaldte flaskehalsområder på arbejdsmarkedet, der kan gives tilskud til voksenlærlinge.

- Det nye er, at man nu kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge på de områder, hvor der er mangel på arbejdskraft eller gode beskæftigelsesmuligheder, og hvis virksomhederne har en interesse i det her, så skal de henvende sig til det lokale jobcenter, siger leder af Jobcenter Helsingør, Eva Hansen.

Kilde: Frederiksborg Amts Avis.