Ministerros til Telia og Telenor

Videnskabsministeren glæder sig over mobilgiganternes samarbejde om fælles mobilnet. Men det er uvist, om Telenor- og Telia-kunder vil kunne ringe gratis eller billigt til hinanden, når de ender på samme net.

Teletopcheferne for Telenor og Telia i Danmark, Jon Erik Haug (til venstre) og Søren Abildgaard (til højre), da de 14. juni fremlagde den historiske aftale om at slå mobilnettene i Danmark sammen. Arkivfoto: Jens Nørgaard Larsen, Scanpix Fold sammen
Læs mere

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) roser Telias og Telenors beslutning om fra næste år at begynde at koble deres mobilnet sammen.

»Jeg er meget tilfreds med, at netdeling realiseres i Danmark. Det er meget positivt, at selskaberne vil bevare kundeoplevelser i verdensklasse, og jeg glæder mig over, at selskaberne sammen med denne aftale er med til at sikre en bedre mobildækning i Danmark. Det vil få stor betydning for udbredelsen af mobile tjenester, herunder mobilt bredbånd, også i mere tyndtbefolkede områder af landet,« siger Charlotte Sahl-Madsen.

Klagefrist udløber 28. juni

Aftalen skal dog først godkendes af konkurrencemyndighederne. Der er indsigelsesfrist 28. juni, hvorefter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal behandle sagen og sikre sig, at et fælles net ikke får indflydelse på konkurrencen på mobilområdet.

Telia og Telenor forventer selv, at det vil tage nogen tid at få et »ja«, så deres nye, fælles netselskab ventes først at fungere fuldt ud fra årsskiftet.

TDC og »3« - de to andre selskaber med landsdækkende mobilnet - har også fælles leverandør og kunne derfor ligeledes vælge at slå sig sammen for at spare penge. Det vil dog blive noget sværere at få grønt lys for. Dels fordi Telia-/Telenor-samarbejdet betyder, at fire mobilnet bliver til tre og dermed giver mindre konkurrence, dels fordi TDC er underlagt særlige betingelser af IT- og Telestyrelsen på grund af TDCs størrelse på alle områder: Fastnettelefoni, mobiltelefoni, bredbånd og TV.

Telenor er Danmarks næststørste mobilselskab, Telia er det tredjestørste. De er begge hårdt presset af konkurrencen med navnlig TDC, som senest købte lavprisselskabet Onfone og nu flytter alle Onfone-abonnenterne fra Telenors til TDCs net.

Ingen fyringer - nu

Samarbejdet om fælles net skal spare et milliardbeløb ved, at de to kan dele udgifterne til opsætning af nye master og antenner i stedet for at skulle sætte dobbelt op.

Alle eksperter siger dog, at besparelsen først kommer, når nettene er lagt sammen.

»Vi skal ikke fyre medarbejdere. Faktisk får vi brug for alle medarbejdere, måske flere til, i den kommende tid,« slog Søren Abildgaard, Telias administrerende direktør i Danmark, fast ved præsentationen af samarbejdet 14. juni.

Ikke nyt SIM-kort

Samarbejdet begynder straks ved, at Telenor kan tage Telia-antenner og -master i brug og omvendt for at lappe de sorte huller i dækningen. Desuden kan de begynde at sætte fælles master op, men først når der er blåt stempel fra myndighederne på aftalen, vil nettene blive samlet i et fælles selskab, hvorpå Telia og Telenor køber, hvad de skal bruge.

Telia og Telenor, som hver især er blandt verdens ti største mobilselskaber, fortsætter i øvrigt som selvstændige virksomheder i Danmark, så kunderne skal ikke gøre spor, ej heller have skiftet SIM-kort.

Gratiskald til hinanden?

Når Telia- og Telenor-kunderne ender på samme net, vil de afgifter, som teleselskaberne tager af hinanden for at viderebefordre opkald og beskeder, dermed være væk, fordi kunderne aldrig forlader det net, hvor de er kunder.

Men om Telia-kunder dermed vil kunne ringe gratis - eller til stærkt nedsat takst - til Telenor-kunder og omvendt, er det ikke muligt at få svar på.

»Det har vi faktisk ikke tænkt på,« indrømmer Søren Abildgaard noget overrasket over for Business.dk.