Lex DONG Energy

I dag kommer de politisk udpegede statsrevisorer med deres bemærkninger til Rigsrevisionens DONG-beretning. Der er ikke hård kritik i vente, men der er stadig flere uafklarede spørgsmål for DONG, ikke mindst i form af voldgiften mellem den fyrede topchef Anders Eldrup og selskabet.

Foto: SØREN BIDSTRUP. Arkivfoto
Læs mere
Fold sammen

I dag kommer de politisk udpegede statsrevisorer med deres bemærkninger til Rigsrevisionens DONG-beretning. Der er ikke hård kritik i vente, men der er stadig flere uafklarede spørgsmål for DONG, ikke mindst i form af voldgiften mellem den fyrede topchef Anders Eldrup og selskabet.

Berlingske Business kigger her nærmere på, hvad der venter i dag og de kommende måneder for DONG.

§Hvilken kritik vil statsrevisorerne komme med.

Der vil først og fremmest blive rejst kritik af Finansministeriets passivitet under Lars Løkke Rasmussen (V) og Claus Hjort Frederiksen (V) i årene 2008-2010, efter børsnoteringen af selskabet blev droppet. Netop i disse år iværksatte DONG enorme grønne investeringer, i særdeleshed i havvindmøller og gaskraftværker, men også inden for bioætanol og elbiler. I dag står det klart, at der blev overinvesteret. DONG er nu tvunget til et stort spareprogram og frasalg for ti milliarder kroner for igen at få styr på økonomien. Risikostyringen har været for svag, og DONG skulle have genovervejet tempoet i sin vækststrategi noget tidligere, hvilket selvfølgelig også peger tilbage på hovedaktionæren i form af Finansministeriet.

Kritikken af Lars Løkke Rasmussen og Claus Hjort Frederiksen bliver dog relativt mild, og Claus Hjort Frederiksen har da også allerede lagt sig fladt ned og taget kritikken til efterretning. Men han har også noget mindre på spil rent politisk end Lars Løkke Rasmussen, der satser på at genvinde statsministerposten efter næste valg.

Det mest interessante bliver derfor, hvordan Lars Løkke Rasmussen forholder sig til kritikken. Indtil videre har han helt undgået at forholde sig til spørgsmålet i pressen.

§ Går bestyrelsesformand Fritz Schur fri.

Rigsrevisionen påpeger bestemt alvorlige investeringsfejl, ikke mindst den fem mia. kr. store investering i gaskraftværket Severn i Wales, der blev foretaget på et utilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Men der er ingen klar placering af ansvaret i Rigsrevisionens beretning selv om så store investeringer i sidste ende altid er bestyrelsens ansvar og dermed heller ikke grundlag for en udskiftning af formanden på baggrund af beretningen. Det hører også med til historien, at andre europæiske energiselskaber har lavet lignende fejlslagne investeringer.

Kritikken af Finansministeriets passivitet i årene 2008-2010 er også en indirekte kritik af formanden, der varetager kommunikationen med Finansministeriet. Men netop i de år buldrede finanskrisen, og Finansministeriet og Fritz Schur havde rigeligt at se til med at redde SAS, der i den periode hele to gange måtte have milliardindsprøjtninger fra ejerne for at overleve. Set i det lys så DONG ud til at være blandt de mest veldrevne af statens selskaber dengang, selv om en række kostbare fejlbeslutninger nu står klart i bagklogskabens klare lys.

Fritz Schur har da også erklæret, at Rigsrevisionens konklusioner ikke ligger langt fra, hvordan bestyrelsen selv ser på DONG Energy.

§ Bliver Fritz Schur som formand.

I første omgang ser det ud til at være op til Fritz Schur selv at bestemme, da regeringen har besluttet sig for, at sagen ikke er stor nok til at koste formanden stillingen. Den store ubekendte er dog den igangværende voldgift mellem DONG og den fyrede topchef Anders Eldrup, der skal afgøre, om Anders Eldrup har misligholdt sit ansvar og pligter som administrerende direktør i DONG. Hvis voldgiften ender med at gå Anders Eldrups vej, vil det sætte så store spørgsmålstegn ved fyringen, at det er svært at se Fritz Schur fortsætte som formand. Voldgiften afgøres dog næppe lige med det første, og spørgsmålet er derfor, om Fritz Schur vælger at tage endnu et år som formand ved forårets generalforsamling, eller om han vælger at stoppe, inden voldgiften afgøres.

Fritz Schur er netop nu i gang med at overveje, om han skal fortsætte som formand i såvel DONG som SAS.

§ Hvad med den fyrede topchef Anders Eldrup.

Også Anders Eldrup føler sig renset af Rigsrevisionen, selv om rigsrevisor Lone Strøm udtrykkeligt har understreget, at man ikke har set på de famøse ansættelsesforhold for fire medarbejdere tæt på Anders Eldrup, som var årsag til fyringen. Rigsrevisionen har heller ikke undersøgt frås i form af flybilletter, kantineforhold og den slags, så heller ikke her kan Rigsrevisionens beretning bruges.

Rigsrevisionen fastslår, at DONGs generelle lønniveau for ledere og specialister faktisk ligger under niveauet i sammenlignelige virksomheder, mens det for bl.a. kontor- og kundeservicemedarbejdere samt faglærte og ufaglærte ligger over. Disse konklusioner kan dog næppe bruges i voldgiften, da det er generelle vurderinger, mens sagen handler om nogle få helt specifikke ansættelseskontrakter.

Anders Eldrup kan dog glæde sig over allerede at have fået et comeback med udnævnelsen til formand for det nationale videncenter og innovationsnetværk for off-shoreindustrien Danish Offshore Energy en sektor, hvor netop DONG er den helt store spiller.

§ Hvordan kan alle blive mere eller mindre frikendt.

Der har været kø ved håndvasken, siden Rigsrevisionen præsenterede sin beretning i sidste uge, og på forunderlig vis føler alle sig renset af Rigsrevisionen. Det kan nok undre en del, at der hverken er rygende pistoler mod ledelsen eller bestyrelsen, og at ingen har det overordnede ansvar for, at DONG er havnet i så massive problemer, som de seneste regnskaber har vist med milliardtab og afskedigelser til følge.

Der er begået fejl i milliardklassen, og risikostyringen har ikke været god nok, men midt i kritikken skal man også huske på, at det er meget store projekter, der er tale om, og at der har været et udpræget politisk ønske om, at DONG skulle satse grønt på havvindmøller, bioætanol, elbiler osv. Og DONG er ikke alene med fejlinvesteringerne. En lang række store europæiske forsyningsselskaber har ligesom DONG fuldstændig fejllæst udviklingen i CO2-priserne og på ingen måde taget højde for muligheden af det kollaps i CO2-priserne, som Berlingske Business beskrev mandag. Kollapset i CO2-priserne har fået enorm betydning for investeringer i bl.a. gaskraftværker, som nu koster milliardnedskrivninger.

DONGs satsning på udenlandske gasmarkeder og kampen mod tyske giganter på området har dog været overmodig og ser svær ud at retfærdiggøre i dag, og den kan ikke tørres af på hensynet til politiske interesser. Hovedarkitekten bag satsningen, Kurt Bligaard Pedersen, var da også den første direktør, som måtte sige farvel til DONG, efter Henrik Poulsen havde gjort sin entre som topchef for DONG.

§ Hvordan kunne DONG fejllæse markedet så meget.

Det ser voldsomt ud, når man får udpenslet DONGs kostbare fejlinvesteringer som i Rigsrevisionens beretning. Især de mulige udviklinger i CO2-priserne fejllæste DONG på linje med de fleste andre fuldstændig. Før krisen var det kun de færreste, der spåede et kollaps i CO2-priserne, men krisen og den svage produktion i europæiske virksomheder gennem flere år har betydet, at markedet er oversvømmet med CO2-kvoter, hvilket medfører, at de milliarddyre gasfyrede kraftværker ikke længere er konkurrencedygtige i forhold til kulkraftværker.

DONG har benyttet anerkendte analysebureauer, men de har haft meget svært ved at ramme plet. De har således på ingen måde forudset, hvor stor succes USA kunne få med skifergasproduktion, eller hvor lav prisen på både kul- og CO2-kvoter kunne blive.

DONG-topchef Henrik Poulsen har da også allerede varslet et mindre brug af eksterne konsulenter ud fra et spareperspektiv, men måske også med den dyrebare CO2-rådgivning i baghovedet.

§ Hvad mangler vi fortsat svar på.

Rigsrevisionen har kastet lys over DONGs investeringer, budget-overskridelser i milliardklassen, risikostyringen, lønniveauet og Finansministeriets rolle, men der er fortsat også en række uafklarede spørgsmål. Rigsrevisionen har ikke set på frås i form af flybilletter, kantineforhold mm., ligesom brugen af konsulenter ikke er gransket. Hvad angår økonomistyringen, så er enkelte projekter belyst, mens der ellers kun er en kort reference til de økonomistyringsmæssige problemer, som DONGs egen revisor PwC har haft påpeget i en advokatundersøgelse.

Med den tur gennem mediemøllen, som DONG har været det seneste halvandet år, er der dog næppe nogen fare for, at topchef Henrik Poulsen ikke har fuldt fokus på at få rettet op på disse områder.

DONGs elpriser har været under lup i en selvstændig beretning, som offentliggøres til foråret.

§ Hvordan har hele sagen gjort os klogere.

Havde man ventet drama og fyringer, så ser man måske Rigsrevisionen af DONG som en fuser, men faktisk har det seneste halvandet år gjort offentligheden endog meget klogere på DONG Energy. Da Berlingske Business i august 2011 satte fokus på DONGs voldsomme investeringer og farerne herved, lød svaret fra selskabet, at der ingen problemer var. Dengang offentliggjorde DONG end ikke tal for afkastet af investeringerne, ligesom selskabet lod forstå, at der var styr på det hele. Det var der ikke, og Rigsrevisionen har givet detaljer og et indblik i DONG, som ellers næppe nogensinde var kommet frem, og gennemsigtigheden i det tidligere lukkede selskab er dermed blevet enorm. Også langt større end i nogen private selskaber, som nok priser sig glade for, at alle detaljer om investeringer, budgetter og risikostyring ikke endevendes i fuld offentlighed.

DONG er utvivlsomt også selv blevet klogere af at få gransket sine processer, ligesom store investeringer uden for kerneforretningen som den udenlandske gassatsning næppe kommer til at gentage sig.

Endelig vil Finansministeriet fremover følge ganske nøje med i, hvordan DONG udvikler sig og sikre et aktivt ejerskab.

§ Har Rigsrevisionen skadet DONG.

Rigsrevisionen har dog bestemt også haft en høj pris for DONG. Det er ikke godt for humøret i en virksomhed og tiltrækningskraften på afgørende talenter at gå igennem det stormvejr, som DONG har været i. På den økonomiske front har Rigsrevisionen også afsløret, at DONG har haft svært ved at gennemføre de ønskede frasalg til tilfredsstillende priser i 2011 og 2012, hvilket ikke gør det nemmere at få gjort de nødvendige frasalg i 2013 og 2014, hvor det er afgørende, at DONG sikrer sig hele ti milliarder kroner ved frasalg. De steder, hvor det er blevet vurderet kommercielt skadeligt, har Rigsrevisionen dog undladt at oplyse eksakte tal og værdier, hvilket skulle begrænse skaden.

Trods kritikken tegner Rigsrevisionen også et billede af et selskab, der bestemt er håb for, selv om genrejsningen bliver hård.