Konkurrencestyrelsen trækkes ind i postkrig

Dansk Erhverv vil have Konkurrencestyrelsen til at undersøge, om Post Danmark bruge ufine metoder, når den tilbyder dele af erhvervslivet rabatter og forhøjer priserne for andre.

Dansk Erhverv vil bede styrelsen vurdere, om det kan være rigtigt, at postgiganten må hæve prisen på enkeltforsendelser med 15 procent, mens masseforsendelser bliver mødt med store rabatter.

»Nogen må kigge Post Danmark i kortene, når vi ikke har et frit marked, der kan fastsætte en fair pris. For vi synes, det ser galt ud, når prisen sænkes, hvor der er konkurrence, og hæves drastisk de steder, hvor kunderne ikke har et alternativ,« siger Kim Munch Lendahl, direktør i Dansk Erhverv

Han tvivler på, om der er omkostningsmæssig dækning for prisstigningerne - med andre ord, om Post Danmark malker monopolområdet for penge, som de derefter bruger til at udkonkurrere konkurrenterne på markedet for f.eks. erhvervspost, hvor der er flere spillere på markedet, herunder Dansk Erhvervs medlemsvirksomhed CityMail.

Frygten for sammenblanding er opstået, fordi Post Danmark lader portoprisen for en enkeltforsendelse stige med 75 øre til 5,50 kr. samtidig med, at selskabet indfører en ny brevtype ved navn Erhvervsbrev. Her kan kunden få sendt et brev for helt ned til tre kroner, hvis der afleveres mindst 3.000 breve af gangen.

»Det virker som om de har lavet et målrettet tilbud til især banker og finanshuse, så de undgår konkurrence fra CityMail. Resten af erhvervslivet kommer til at holde for,« siger Kim Munch Lendahl, der henviser til, at enkelte medlemmer bliver ramt hårdt af de nye priser. Det gælder især virksomheder med egen frankeringsmaskine samt selskaber med mange pakkeforsendelser, f.eks. e-handelsfirmaer, der kan opleve portostigniner på flere millioner kroner årligt.

Post Danmark afviser beskyldningerne om sammenblanding, eller såkladt krydssubsidiering.

»Dansk Erhverv må gøre, hvad de finder rigtigt. Men de behøver ikke være bekymrede for, om vi bedriver ulovlig krydssubsidiering, for i vores regnskab er vi forpligtet til at opdele forretningen i monopol og konkurrence, så adskillelsen fremgår tydeligt,« siger vicedirektør Anders Due.

Han understreger desuden, at prisændringerne er gennemført efter dialog med Trafikstyelesen, der står for kontrollen med, at Post Danmark overholder postloven og dermed det prisloft, virksomheden er underlagt.

»Når vi har hævet priserne på nogle områder temmelig meget, så er prisstigningen udtryk for, at omkostningerne på det pågældende områder er væsentligt højere end et område, hvor vi har at gøre med store mængder,« siger Anders Due.

Så du garanterer, at der er omkostningsdækning for prisstigningerne?

»Der er ikke nødvendigvis tale om en krone til krone-dækning af omkostningsstigningen, men det er udtryk for, at vi på de pågældende felter har nogle lave marginaler og tjener meget lidt. Ændringerne skyldes jo, at virksomheden skal have et mere sundt økonomisk grundlag, så der er råd til at investere i fremtiden,« siger Anders Due.