Hvordan virker et P/S i en holdingkonstruktion?

Jeg driver en lille rådgivningsvirksomhed, som jeg ønsker at omdanne til et selskab med begrænset hæftelse. Hvordan virker et K/S henholdsvis et P/S i en holdingkonstruktion? <i>Med venlig hilsen</i> S.H.

Kære S.H.

Der kan være en eller flere begrundelser for at vælge holding:

1. Mulighed for efter salg eller generationsskifte af drift af virksomheden at bevare holding til andre formål, herunder investering

2. Mulighed for at stykke driftsaktiviteterne ud i flere driftsenheder, som kan drives, styres, sælges eller afvikles individuelt

3. Holde afstand mellem flere ejere og egentlige driftsvirksomheder

4. Undgå at minoriteter blander sig i driften på en uhensigtsmæssig måde

5. Mulighed for at oprette delvist ejede dattervirksomheder sammen med fremmede partnere, som ikke skal være medejere af alle virksomheder

6. Mulighed for at etablere anden type virksomhed med anden profil, herunder personprofil

7. Løbende at kunne tilpasse driftsselskabets finansielle beredskab

8. Skattefrit at kunne kanalisere udbytter op i holding samt af andre skattemæssige grunde

9. At holde ejerens personlige finansielle dispositioner uden for medarbejdernes umiddelbare observation (tilpasset).

Ved Holding tænkes oftest på et aktie- eller anpartsselskab.

Enejer, der er beskattet under virksomhedsordningen, kan tilrettelægge sin virksomhedsøkonomimed et bankengagement, der er Holding for ham. Der skal aflægges regnskab i forhold til skattevæsenet, men regnskabet skal ikke offentliggøres.

Venlig hilsen

Niels Bjerregaard