Højesteret har talt: Ledelse i krakket rigmandsbank skal betale millionerstatning

Finansmanden Lasse Lindblad og to øvrige fra ledelsen i den krakkede rigmandsbank Capinordic Bank skal ifølge Højesteret betale knap 90 mio. kroner i erstatning til Finansiel Stabilitet i den første sag fra finanskrisen, der er blevet afgjort ved landets højeste instans.

Tirsdag faldt der dom i Finansiel Stabilitets erstatningssag mod den krakkede rigmandsbank ved Højesteret. Den øverste instans stadfæstede Østre Landsrets kendelse. På billedet forlader Lasse Lindblad, tidligere bestyrelsesmedlem i Capinordic Bank, Østre Landsret i juni 2015. Arkivfoto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Højesteret har i al væsentlighed stadfæstet Østre Landsrets dom over rigmandsbanken Capinordic Banks ledelse. Det betyder, at de tre sagsøgte fra banken samlet skal betale 89 mio. kroner i erstatning til Finansiel Stabilitet.

Højesteret har dermed for første gang taget stilling til en af finanskrisens bankkrak og nogle af direktørerne bag.

»Det er i realiteten en fuldstændig stadfæstelse af Østre Landsrets dom,« sagde højesteretsdommer Thomas Rørdam, da han læste dommen op.

Dommen vedrører finansmanden Lasse Lindblad, som er en af stifterne bag den for længst krakkede finanskoncern Capinordic, som rigmandsbanken Capinordic Bank var ejet af. Lasse Lindblad var frem til konkursen i 2010 topchef i Capinordic-koncernen og bestyrelsesmedlem i banken. De øvrige sagsøgte er bankens daværende bestyrelsesformand advokat Claus Ørskov og bankens tidligere direktør Henrik Juul.

Højesteretsdommen kommer mere end tre år efter, at landsretten idømte Lasse Lindblad og to andre medlemmer af den tidligere ledelse i rigmandsbanken Capinordic Bank en millionerstatning. I oktober 2013 blev de tre dømt til at betale 90 mio. kr. i erstatning til Finansiel Stabilitet for en række uforsvarlige udlån, som Capinordic Bank havde ydet til forskellige kunder. Med tillæg af procesrenter løb den samlede regning til Lasse Lindblad, Henrik Juul og Claus Ørskov op i 130 mio. kr.

Det enkelte lån afgørende

Da Finansiel Stabilitet anlagde erstatningssagen ved Østre Landsret, gik statens oprydningsselskab efter en samlet erstatning på 400 mio. kr., men blev altså kun tilkendt 90 mio. kr. plus procesrenter. I Højesteret har Finansiel Stabilitet skåret sagen til og gik »kun« efter 185 mio. kr.

I den oprindelige sag ved landsretten forlangte Finansiel Stabilitet erstatning for 40 udlånsengagementer, som oprydningsselskabet mente var uansvarlige eller havde ført til tab, men landsretten fandt kun, at bankledelsen havde handlet uansvarligt i ni engagementer. Højesteret er nået frem til samme konklusion, lød det ved domsopsigelsen.

Forskellen i erstatningsbeløbet fra 2015 og nu skyldes, at opgørelsen af tabene er ændret en smule.

Højesteret fandt, at ledelsesmedlemmerne »i en række tilfælde havde handlet ansvarspådragende ved at bevilge lån eller anden disposition knyttet hertil, og at de derfor var erstatningsansvarlige for det hermed forbundne tab«, som det lyder i dommen.

Finansiel Stabilitet krævede også den tidligere bankledelse dømt for generel uansvarlighed. Dette sidste afviste landsretten dog. Og det gør Højesteret også.

»Højesteret fandt det ikke godtgjort, at banken havde været indrettet og drevet på en måde, der i sig selv kunne begrunde et erstatningsansvar for ledelsesmedlemmerne for tab på de 11 udlånsengagementer,« lyder det i dommen.

Strømpil for andre sager

Sideløbende med den civile erstatningssag stod Lasse Lindblad også tiltalt i en straffesag, hvor SØIK, i daglig tale kaldet bagmandspolitiet, anklagede ham for skyldnersvig og mandatsvig. Straffesagen vedrørte et af de udlån, som den tidligere bankledelse blev dømt for i landsretten. Byretten idømte Lasse Lindblad og en tidligere finansdirektør i hans personlige selskab to og et halvt års fængsel, men i landsretten blev de begge frifundet.

Capinordic Bank har i sin tid tegnet en ansvarsforsikring for sin ledelse på bare 25 mio. kr, som ikke forslår i dette tilfælde, hvor bankens ledelse bliver dømt til at betale større millionbeløb i erstatning. Lasse Lindblad er den person blandt de tre, som har flest penge på kistebunden. Finansmanden har gennem årene haft aktiviteter indenfor ejendomme, energi og biotek.

Lasse Lindblad og hans samlever ejer tre koncerner. Lindblads holdingselskab DKA Consult bogførte i 2012 en egenkapital på 369 mio. kr., men siden er det gået tilbage. I seneste regnskab er egenkapitalen opgjort til bare ti mio. kr. Lasse Lindblads anden koncern Biopharma Holding er langt bedre polstret. I seneste regnskab er egenkapitalen opgjort til 119 mio. kr. Lasse Lindblad ejer to tredjedele af Biopharma Holding, mens hans samlever Merete Lindblad ejer resten. Samleveren ejer også selskabet Finansmanagement. I seneste regnskab bogfører selskabet en egenkapital på 40 mio. kr.

Erstatningssagen mod Capinordic Bank er den første af banksagerne fra finanskrisen, der når Højesteret. Dommen kan derfor blive retningsgivende for de øvrige banksager, og den følges tæt af alle implicerede i andre igangværende sager mod tidligere bankledelser, herunder erstatningssagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken, som netop er gået i gang i Østre Landsret.