Hårde forhandlinger om ny bankpakke skydes igang

Bankpakke nummer to er undervejs. Men hvordan den præcis skal strikkes sammen, er endnu til diskussion.

Læs mere
Fold sammen
Den er lovet. Bankpakke II. Og efter planen skal den vedtages inden 1. februar. Efter jule-og nytårsferie ventes arbejdet at gå i gang i denne uge. Den nye hjælpepakke skal polstre sunde bankers egenkapital for at undgå nedlukning af kreditter til husholdninger og erhvervsliv.

Men siden planerne blev lanceret, har den nye pakke været omdiskuteret.

Socialdemokraterne har blandt andet foreslået statslige aktiekøb og bestyrelsesposter. Men det afviser økonomi- og erhvervsminister Lene Espsersen (K), skriver dagbladet Børsen mandag.

Hun understreger, at målet er at låne penge ud midlertidigt og at få dem hurtigt tilbage igen med renter, når den finansielle krise og recessionen er overstået, og der ikke længere er et behov. Der er til gengæld begejstring for, at ATP har meldt sig som mulig investor sammen med staten. Flere af landets største banker har givet udtryk for, at de godt kan klare sig uden et kapitalindskud, og det har fået eksperter til at så tvivl om, hvorvidt der er behov for en pakke II.

Men også Nationalbanken mener, at de danske banker har behov for en kapitaltilførsel. Nationalbankdirektør Niels Bernstein har påpeget, at uden ny kapital vil bankerne blive tvunget til at reducere deres samlede udlån med 25 pct.

Han ser nemlig gerne, at bankerne bliver bedre polstrede. Og da der samtidig hos bankerne udløber ansvarlige lån på 20 mia. kr. over de kommende to år, er der behov for kapitaltilførsel. Ifølge dagbladet Børsens beregninger er der behov for op mod 100 mia. kr. Men det er ifølge Lene Espersen »et meget stort beløb«.