Fødevaredirektør: Jeg vidste intet om kontrolsvigt

Direktør i Fødevarestyrelsen vidste intet om problemer med kontrolbesøg i hovedstaden.

Det kom som en ubehagelig overraskelse for Fødevarestyrelsens direktør, Anders Munk Jensen, da han kort før jul blev orienteret om, at fødevarekontrollanterne i hovedstaden havde alvorlige problemer med at nå alle de påkrævede tilsyn med slagtere, grønthandlere og restauranter inden årets udgang, skriver Politiken.

Indtil da troede direktøren, at det udelukkende var kontrollanterne i Odense, der havde for travlt til at nå deres opgaver. Derfor havde han sendt ekstra folk til Fyn for at hjælpe.

Fødevarestyrelsen offentliggjorde torsdag resultaterne af årets indsats. Flere steder i landet nåede kontrolafdelingerne ikke alle de aftalte besøg. Det ser værst ud i hovedstadsområdet, hvor kontrollanterne manglede at gennemføre 520 tilsyn.

»Formelt set er det mit ansvar, men for at jeg kan udøve det ansvar, kræver det selvfølgelig, at jeg får de nødvendige oplysninger i tide. Jeg hørte først 18. december om problemerne med kontrollen i hovedstaden. Det er ikke i orden, at jeg først får oplysningerne på det tidspunkt, for da er det allerede for sent at gøre noget ved det«, siger Anders Munk Jensen.

Direktøren tilføjer, at han burde have fået de informationer fra kontrollen i hovedstaden allerede i oktober. Så kunne styrelsen have tilført ekstra ressourcer til København og dermed nået de aftalte kontrolbesøg, vurderer han.

Han har i løbet af efteråret hver 14. dag fået indberetninger fra landets fødevareregioner om, hvordan det gik med kontrollen. I indberetningen fra begyndelsen af december står der ifølge direktøren, at kontrollen i København godt kan nå de lovede tilsyn. Derfor gjorde han intet.

Det har ikke været muligt at komme i kontakt med chefen for Fødevareregion Øst Henrik G. Jensen eller kontrolchef Allan Bagge fra kontrolafdelingen i København.

Kilde: Politiken