Flyselskab slæber forsinkede passagerer i retten

Mange luftfartsselskaber kæmper i øjeblikket med næb og kløer for at undgå at betale kompensation til forsinkede flypassagerer. Nu har danske Jet Time taget en ny og ifølge Forbrugerrådet Tænk meget voldsom metode i brug – de, der klager, bliver sagsøgt.

Jet Times' stævning. Foto: Cathrine Ertmann Fold sammen
Læs mere

Bunkevis af sager hober sig op. Flyselskaberne nægter nemlig i stor stil at udbetale de op mod 4.500 kr. i kompensation, som passagererne ifølge særlige EU-regler har krav på, hvis flyet er forsinket mere end tre timer eller aflyst. Senest er det danskejede flyselskab Jet Time begyndt at stævne passagerer, der har søgt om kompensation, selv om myndighederne har givet dem medhold i deres krav.

»Det er meget voldsomt for en almindelig passager at blive stævnet på den måde,« siger Asta Ostrowski, seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk.

Hun forklarer, at man i første omgang skal henvende sig direkte til flyselskabet med sit krav. Hvis det afviser at udbetale kompensationen, kan man klage til Trafikstyrelsen eller gå direkte til domstolene eller Forbrugerklagenævnet.

Får man medhold i Trafikstyrelsen, er afgørelsen bindende. Det kan medføre politianmeldelse og efterfølgende bøde, hvis et flyselskab ikke følger den.

Men det er ikke noget, der skræmmer flyselskaberne, påpeger advokat Eva Persson, der er specialiseret i flypassagerrettigheder. Hun mener, at der er tale om en benhård økonomisk kalkule, når de nægter at betale.

»Flyselskaberne overholder per definition ikke EU-forordningen, selv om retsstillingen er klokkeklar. De er fuldstændig ligeglade med passagererne. Det viser eksemplet med Jet Time også. Forestil dig, at du i al fredsommelighed har fået medhold i dit krav hos Trafikstyrelsen, og så får du besøg af en stævningsmand. Jeg kan kun se det som et tegn på panik. Det er meget problematisk, for det er jo også børn, de stævner,« siger Eva Persson, partner i advokatfirmaet Concilio & Co.

Hun har i øjeblikket omkring 1.700 sager om manglende kompensation på sit bord. Langt hovedparten fører hun for firmaet Flyforsinkelse.dk, der ligesom en håndfuld andre firmaer har gjort det til en forretningsmodel at hjælpe flypassagererne med at få erstatning.

Direktøren for Flyforsinkelse.dk, Johan Fugmann, kalder det noget svineri, at Jet Time vil slæbe forsinkede passagerer i retten.

»Det er fuldstændig uhørt. Jeg er chokeret over, at det overhovedet kan lade sig gøre. Det virker som en skræmmekampagne,« siger Johan Fugmann.

Jet Time har oplyst, at det drejer sig om seks afgange, hvor der er sendt stævninger ud til i alt 187 passagerer, der har klaget. Af en stævning fra august fremgår det, at de sagsøgte bl.a. »tilpligtes at anerkende, at de ikke er berettiget til kompensation«. Hvis de nægter at anerkende det, og retten giver Jet Time medhold, risikerer passagererne, at de – ud over at gå glip af kompensationen – skal betale for sagsomkostningerne.

»Jet Time skal nok få held med det, da nogle passagerer sikkert ikke kan kapere det og derfor bare giver op,« siger Johan Fugmann.

I stævningerne henvises der til, at forsinkelsen skyldes »usædvanlige omstændigheder«, da det fritager selskaberne fra at betale kompensation. Det er den begrundelse, stort set alle flyselskaberne bruger, når de giver passagererne afslag. Og det gør de ifølge Eva Persson nærmest automatisk i øjeblikket.

Da man afventer udfaldet af fire sager, som skal for Højesteret i marts 2016, bliver stort set alle sager om flyforsinkelser ved domstolene nemlig sat i bero.

Det på trods af, at Østre Landsret i november 2014 stadfæstede byrettens afgørelser om, at de tekniske fejl og skader, flyselskaberne henviser til i de fire sager, ikke kan karakteriseres som »usædvanlige omstændigheder«. Ifølge landsretsdommen skal der være tale om begivenheder uden for flyselskabets kontrol som f.eks. krig, terror, uvejr, strejker, uforudsete sikkerhedsmæssige problemer eller lignende. Og den afgørelse er netop blevet understøttet af en ny EU-dom.

»Hvis Højesteret skal følge i fodsporene på tidligere afgørelser fra EU-domstolene og andre retsinstanser, kan jeg kun se, at der er et indlysende udfald, nemlig at passagererne får medhold,« siger Eva Persson, som repræsenterer passagererne i tre af de sager, der skal for Højesteret.

I Trafikstyrelsen forventer man også, at højesteretsdommen blot bliver endnu en stadfæstelse af landsretsdommen – særligt efter den nye EU-dom.

»Vi har fået henvendelser fra flere luftfartsselskaber, der er sure over, at vi fortsætter med at træffe afgørelser i sager uden at vente på Højesteret. Da vi følger landsrettens kendelse, ser vi af hensyn til passagererne ingen grund til at vente. Vi har meget klare regler, og intet tyder på, at det bliver anderledes med højesteretsdommen,« siger kontorchef Niels Remmer.

Eva Persson mener, at det primært er et spørgsmål om at vinde tid for flyselskaberne. I stævningen fra Jet Time anmodes der også om, at sagen udsættes til efter højesteretsdommen.

»Det er helt urimeligt, at flyselskaberne beder om udsættelse hele tiden. Lige nu har de stor gavn af, at mange sager bliver forældede efter tre år. Det vil sige, at mange passagerers rettigheder reelt er sat ud af spil herhjemme, fordi vi venter på Højesteret,« siger advokaten.

Men det kan også være et spørgsmål om overlevelse for en del af selskaberne, som måske i forvejen er hårdt pressede økonomisk, påpeger hun.

»Jeg kunne godt være bekymret for, at nogle flyselskaber må lukke, hvis de taber. Der ligger rigtigt mange sager, og jeg tvivler på, at alle er polstrede til at betale de her beløb,« siger Eva Persson.