Jet Time-direktør: »Jeg har det rigtigt skidt med det«

Berlingske Business har spurgt adm. direktør i Jet Time Klaus Ren, hvorfor selskabet stævner passagerer, der har benyttet deres ret til at kræve økonomisk kompensation i forbindelse med forsinkelse.

Administrerende direktør i Jet Time Klaus Ren siger, at han har det skidt med at stævne passagererne, men at det er flyselskabets eneste mulighed for at få sagerne udskudt til efter den principielle højesteretsdom, der forventes at falde i marts 2016. Arkivfoto: Jeppe Bjørn Vejlø
Læs mere
Fold sammen

? Hvordan kan det være, at I sagsøger jeres passagerer, selv om Trafikstyrelsen har givet dem medhold i, at de har ret til kompensation?

»Det er meget ulykkeligt for både os og dem, at vi er tvunget til at møde dem i retten. Men ellers får vi en politianmeldelse og en bøde for ikke at betale kompensationen,« siger adm. direktør Klaus Ren, Jet Time.

Han henviser til, at Trafikstyrelsen fortsat behandler klager fra forsinkede flypassagerer, som har fået afslag på kompensation fra deres flyselskab, selv om alle sager ved domstolene i øjeblikket er sat i bero, indtil der er afsagt dom i Højesteret.

»Da Trafikstyrelsen ikke vil stoppe med at behandle sager, er den eneste mulighed, myndighederne levner os, at stævne passagererne. Vi gør det, fordi vi gerne vil høre, hvad Højesteret siger. For vi håber selvfølgelig på at få medhold.«

? For mange almindelige mennesker kan det virke ret voldsomt at blive sagsøgt, og der er jo tale om hele familier, hvor I også stævner børn. Hvordan har du det med det?

»Jeg har det da rigtigt skidt med det. Og jeg vil bestemt finde det rimeligt, hvis Trafikstyrelsen sagde, at vi kunne vente til efter højesteretsdommen. Jeg vil dog påpege, at en stævning er meget mere alvorlig, hvis man afkræver folk noget. Det gør vi ikke. Men jeg kan godt forstå, at passagererne synes, det er smadderærgerligt, hvis de lige havde sat næsen op efter at få pengene.«

? Hvor mange har anerkendt, at de ikke er berettiget til kompensation, som I beder dem om i stævningen?

»Jeg tror ikke, at nogen af dem har anerkendt noget som helst. De er ude i det ærinde, at de gerne vil have deres penge. Og når først man har etableret et gratis lotteri, som jeg mener, at det her er, så er det svært at afskaffe det igen. Derfor savner jeg politisk mod til at gøre noget ved det.«

? Hvilke økonomiske konsekvenser kan det få for jer, hvis I taber?

»Indtil videre har vi sendt stævninger ud seks gange til i alt 187 passagerer. Så for os handler det om godt en halv million kroner. Men for branchen som helhed er der meget store beløb på spil.«

? Jet Time er presset økonomisk med et underskud på 70 mio. kr. i seneste regnskabsår og en redningsplan. Handler det her i virkeligheden om at købe jer tid?

»Nej, overhovedet ikke. Vi er en meget lille spiller i det her. Det er et gigantisk problem for hele branchen, hvis det bliver et grundvilkår, at der skal uddeles tusindkronesedler til alle passagerer, hver gang et fly er forsinket.«

? Der er netop kommet en ny EU-dom, der fastslår, at »usædvanlige omstændigheder« ikke dækker over uforudsete tekniske fejl – som er den begrundelse, I bruger over for passagererne. Bør I på baggrund af den dom ikke bare udbetale pengene?

»Jeg er ikke inde i den konkrete dom, så det vil jeg helst ikke kommentere. Men vi har ikke haft meget medvind i denne sag. Så vi skal da være forberedte på, at det danske retsvæsen indtager samme position. Og så er der en ny situation for hele branchen. Det er hård most, for hvis det bliver praksis, ser jeg ingen anden udvej, end at billetpriserne skal stige, da vi jo er nødt til at få dækket udgifterne et sted,« siger Klaus Ren.