Fart på handel med virksomheder

Virksomhedshandler. På tre år er antallet af handler med mellemstore danske virksomheder fordoblet.

Der byttes rundt på ejerforholdene i dansk erhvervslivs underskov af mellemstore virksomheder som aldrig før. Betingelserne for virksomhedshandler er noget nær ideelle, og sælgere og købere giver hinanden håndslag oftere og oftere, samtidig med at priserne på virksomhederne stiger.

På bare tre år er antallet af handler med mellemstore danske virksomheder med værdier fra 35 mio. kr. til 1,1 mia. kr. således mere end fordoblet. Mens der i 2003 blev handlet 50 af disse virksomheder, var tallet sidste år 109. Det svarer til en stigning på 118 procent i perioden, hvor antallet af handler er øget år for år.

Tallene findes i en statistik fra databasen Mergermaket, som ErhvervsBladet har analyseret i samarbejde med virksomhedsmæglerfirmaet Audon Partners. Mergermarket indeholder oplysninger om virksomhedshandler over hele verden.

- Betingelserne for salg af virksomheder er blevet bedre og bedre gennem de seneste to-tre år, og det har resulteret i den øgede handelsaktivitet. Der sker virkelig meget i markedet, og vi forventer samme antal handler i år som i 2006, konstaterer partner Frederik Aakard fra Audon Partners.

Ifølge ham er priserne på mellemstore virksomheder nu de højeste nogensinde.

Flere købereKlimaet for virksomhedssalg påvirkes blandt andet af de generelle konjunkturer, antallet af potentielle købere, disses adgang til kapital og renteniveauet. Derfor er der i øjeblikket særdeles gunstige betingelser for handel med virksomheder.

De gode konjunkturer betyder, at mange mellemstore virksomheder tjener mange penge og har udsigt til også at kunne gøre det i fremtiden. Dermed er der et godt grundlag for fortsat vækst, og det finder potentielle købere selvsagt attraktivt.

Disse mulige nye ejere af virksomhederne er blevet flere og flere i de seneste år. Mens virksomhedshandel i Danmark for fem-ti år siden primært fandt sted mellem virksomheder, er der kommet flere kapitalfonde og privatpersoner på banen.

Fondene har masser af kapital, som de rejser hos institutionelle investorer, ikke mindst pensionsforvaltere. Her er pengetankene ved at sprænges, og det øger behovet for investeringsmuligheder og dermed efterspørgslen på virksomheder.

Flokkes om industrivirksomhederPå samme måde har private lønmodtagere, der typisk har sparet sammen af en god løn som ledere, relativ nem adgang til kapital hos bankerne, der i stigende grad finansierer virksomhedsopkøb. Den stadigt lave rente gør, at mange køb med fornuft kan lånefinansieres.

- Der er især sket meget på købersiden, hvor mange kapitalfonde er begyndt at fatte interesse for de mellemstore virksomheder. Det har været med til at trække priserne i vejret, hvilket så igen har animeret flere til at sælge deres virksomhed, forklarer Søren Nørbjerg, direktør for virksomhedsmæglerfirmaet Advizer.

Tidligere har virksomhedsmæglerne kunnet konstatere, at visse brancher havde meget svært ved at tiltrække virksomhedskøbere. Sådan er situationen ikke i dag, hvor der er fremgang nærmest overalt i dansk erhvervsliv.

Visse brancher og virksomhedstyper har dog flere købere end andre. Således flokkes køberne især om de mellemstore industrivirksomheder. Sidste år involverede hver tredje handel med mellemstore danske virksomheder en industrivirksomhed.

Næststørst aktivitet var der inden for detailsektoren.

Industriens popularitet hos køberne hænger sammen med et stort udbud af industrivirksomheder og det forhold, at disse virksomheder ofte vil kunne udvikles meget på relativ kort tid.

Det appellerer især til kapitalfondene, som typisk køber virksomheder med den hensigt at sælge dem igen inden for fem til syv år.

- En veletableret virksomhed, der udvikler og producerer gode produkter, er nemmere for en ny ejer at skalere op end eksempelvis en handelsvirksomhed med et agentur. Derfor går mange købere efter de virksomheder, som har ejendomsretten til produkterne, siger Søren Nørbjerg.