Ebh bank koster sparekasse kæmpe underskud

Sparekassen Kronjylland dokumenterer med sit nye regnskab, at 2008 har været ondt for finanssektoren. Finanskrisen og et tab på den fallerede ebh bank betød, at sparekassen fik et underskud på 127 mio. kr. efter skat.

I 2007 var der tale om et overskud på 227 mio. kr.

Hvor Sparekassen Kronjylland i 2007 havde positive kursreguleringer på 54 mio. kr., har den i 2008 tabt 275 mio. Derudover har den i 2008 måttet nedskrive 87 mio. kr. på dårlige udlån, hvor den året før indtægtsførte 25 mio.

Sparekassen Kronjylland tilskriver udelukkende årets nettounderskud på 127 mio. kr., at ebh bank kollapsede i efteråret. "Det er en lidt blandet fornemmelse, vi i dag sidder med. For driften går jo fortsat rigtig godt, men tilliden til vores mangeårige samarbejdspartner, ebh bank, gjorde altså, at vores egne gode tal bliver forvandlet til røde tal i regnskabet," fortæller sparekassens ordførende direktør Jacob Leth, og fortsætter:

"Hvis det ikke havde været for de ekstraordinære nedskrivninger og kurstab på ebh bank, havde Sparekassen Kronjylland haft et beskedent millionoverskud på trods af, at betragtelige negative kursreguleringer også har trukket ned på det ellers meget tilfredsstillende driftsresultat"