Falleret EBH Bank får tilført yderligere 2 milliarder kr.

EBH Bank, som er blevet overtaget af det finansielle skraldespandsselskab, Afviklingsselskabet, får nu tilført 2 milliarder kr. af den nye ejer.

Foto: Henning Bagger/Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Afviklingsselskabet overtog den 1. december 2008 den af EBH Bank a/s - herunder alle bankens aktiver og forpligtelser dog bortset fra den efterstillede kapital. I forbindelse med overtagelsen tilførte Afviklingsselskabet EBH Bank A/S en samlet kapital på 2,4 milliarder kr., hvoraf 1.025 mio. kr. umiddelbart medgik til dækning af den negative egenkapital ved overtagelsen.

Der blev i forbindelse med overtagelsen i 2008 imidlertid alene foretaget en gennemgang af bankens større engagementer. Der blev ikke blev foretaget nogen nærmere vurdering af bankens engagementer med tilknyttede og associerede virksomheder.

"En sådan gennemgang er nu foretaget, hvilket har afstedkommet yderligere nedskrivninger. Det er opfattelsen hos bankens bestyrelse, at EBH Bank må forvente meget betydelige nedskrivninger på sine engagementer. Den fortsatte gennemgang af bankens risici har således afdækket et betydeligt kapitalbehov til dækning af den risiko, der vurderes at hvile på bankens udlån og garantier. Bestyrelsen har på dette grundlag opgjort bankens solvensbehov til ca. 22 pct., hvilket har nødvendiggjort en forøgelse af bankens kapitalgrundlag," oplyser Afviklingsselskabet.