DFDS-topchef: Realiserer besparelser for op til 25 mio. i år

DFDS har taget hul på en ny omgang forhandlinger med selskabets ansatte, der skal være med til at bidrage til, at DFDS kan forbedre sin bundlinje med op til 100 mio. kr. fra og med 2010.

Men topchef Niels Smedegaard venter, at han sammen med den øvrige direktion kan realisere op til en fjerdedel af de samlede besparelser allerede i år.

Hvor DFDS tidligere har haft besparelsesrunder og forhandlinger med eksempelvis ansatte i servicerelaterede funktioner som restaurationsfolk og tjenere, er det denne gang navigatører, matroser og maskinfolk, der må vænne sig til skrappere tider.

"Der vil komme en påvirkning af bemandingen i nedadgående retning som en konsekvens af det her," siger Niels Smedegaard til RB-Børsen.

Han peger på, at forhandlingerne med de berørtes fagforeninger vil komme til at dreje sig om en række områder, hvor der kan hentes besparelser.

"Vi kigger på arbejdsgange, og hvad det er for noget, der udføres på skibene. Vi kigger på, hvor stor en besætning vi har, hvad reglerne siger om sikkerhedsbesætning - og derfra vurderer vi, om vi kan reducere besætningen og få et bedre flow. Men det kan også være, vi ved at investere i bedre systemer, kan automatisere nogle af de her ting," lyder det fra Smedegaard.

Ud over bemanding kigger DFDS også på optimering af brændstofforbrug, forhandlinger om billigere havneanløbsomkostninger, indkøb, vedligehold og ledelsessystemer.

Niels Smedegaard er ikke bekymret over udsigten til hårde forhandlinger med nogle af de stærke søforbund, der repræsenterer de ansatte.

"Jeg fornemmer, at der et godt forhold mellem os og foreningerne. De har forstået de ting, som vi har gjort, og der har været åbenhed omkring det. De aftaler, vi har indgået for den kommercielle del af besætningen (tjenere, mv.), er fortsat gældende, og de vil ikke blive lavet om. Nu gælder det så deck-and-engine folket, som ikke var med i sidste besparelsesrunde," siger Smedegaard.

RB-Børsen