Danske Bank er forsigtig med udlån

Danske Bank sakker agterud i konkurrencen om erhvervskunder i Danmark. Ordførende direktør Peter Straarup erkender en forsigtig udlånspolitik, så banken har tabt markedsandele og kun fået ganske få virksomheder som nye kunder herhjemme.

Foto: Mikkel Møller Jørgensen. Danske Banks topchef Peter Straarup ved regnskabsfremlæggelsen i går.
Læs mere
Fold sammen
Landets største bank har nærmest lukket for udlån til nye kunder, og den har tabt markedsandele på lån til de danske virksomheder. Trods milliarderne fra bankpakken har Danske Bank været særlig forsigtig med udlånet i årets første halvdel.

»Der er måske nogle, som har haft lidt mere mod på livet, end vi har haft. Vi har haft et halvår, hvor vi har været forsigtige, men vi mener, at vi har løftet forpligtelsen over for vores kunder fuldt ud, som vi skal. Ser man på den samlede udlånsmasse, så er den ikke voldsomt reduceret,« siger ordførende direktør i Danske Bank Peter Straarup.

Bankens udlån til ikke finansielle virksomheder i Danmark er siden nytår faldet med otte procent. Samtidig fremgår det af den halvårlige redegørelse til regeringen, som Danske Bank med sit ja til Bankpakke II forpligtede sig til at indsende, at lån til nye kunder nærmest er ikke eksisterende.Færre erhvervsudlån
»Det er et halvår, hvor vi ikke har trykket på speederen i forsøget på at hverve nye kunder. Der kommer selvfølgelig nye kunder til hele tiden. Der er kommet tusindvis af nye kunder i banken også i første halvår, men vi har nok været tilbageholdende med sådan at gå på rov. Det kan så komme efterhånden, som markedet begynder at vende,« siger Peter Straarup.

Danske Banks nyudlån beløber sig til ca. 40 milliarder kr., men heraf er blot 0,7 milliarder kr. lånt ud til nye danske erhvervskunder.

Med Bankpakke II fik Danske Bank tilført 26 milliarder kr. med det formål at polstre banken, så virksomhederne kan få de lån, de skal bruge. Alligevel er bankens markedsandel på erhvervssiden faldet fra 27 procent til 21 procent siden nytår.

En meget stor del af forklaringen er Danske Banks ønske om at nedbringe de såkaldte repoforretninger, hvor der lånes ud til andre banker med sikkerhed i obligationer, men selv når der ses bort herfra, er der et mindre fald i markedsandelen.

»Man må gå ud fra, at det er de gode kunder, der har forladt dem, for det er svært at skifte bank i dag, hvis man ikke er en god kunde. Især de store virksomheder har styrken til at gøre det,« siger professor ved CBS Finn Østrup.

Han vurderer, at den dårlige medieomtale i første halvår kan have skræmt kunderne væk. De store virksomheder har sandsynligvis rettet blikket mod andre storbanker i Norden, da de ønsker en solid bankforbindelse, som de er sikre på, kan stille op, hvis det bliver nødvendigt med ekstra kreditter. Det undrer dog professoren, at Danske Bank ikke har nydt godt af, at flere af de mellemstore banker har haft langt mere udtalte problemer end Danske Bank.

»Det kan godt undre, hvis Danske Bank ikke har fået nogle af de små- og mellemstore virksomheder, som gerne vil væk fra de mellemstore banker med problemer,« siger Finn Østrup.

Faldet i markedsandele på erhvervslånet er kommet, selv om Danske Bank ikke er den dyreste bank i Danmark. Banken ligger i den nedre ende, når det kommer til at hæve rentemarginalen.

»Vores priser er justeret efter den økonomiske konjunktur,« konstaterer Peter Straarup.

Ud over at Danske Bank har været forsigtig i første halvår, så forklarer han tabet af markedsandele med, at især de store virksomheder har efterspurgt færre lån, og dem har Danske Bank forholdsvis mange af.

»Der kan være mange forklaringer (på en lavere markedsandel, red.). En kan være, at vi har en relativt større sammensætning af meget store virksomheder. Der er mange store virksomheder, der simpelthen er stoppet med at investere. Det medfører, at de bliver meget likvide, de trækker ikke på kreditterne og så videre,« siger Peter Straarup.

Han fremhæver i øvrigt, at Danske Bank har sagt ja til ni ud af ti låneansøgninger i halvåret og påpeger, at det vil være helt forkert at anklage banker for ikke at yde kredit i en periode med recession.