Hvem skal følge efter Straarup?

Udnævnelsen af norske Thomas Borgen til nyt medlem af koncerndirektionen og personalechef Lars Mørch til bankchef i Sverige har på ny sat gang i diskus­sionen om, hvem der egentlig er kronprins i Danske Bank.

Læs mere
Fold sammen
Udnævnelsen af den norske chef for Fokus Bank til medlem af Danske Banks koncerndirektion har igen sat gang i diskussionerne om hvem, der er kronprins efter Peter Straarup.

Det er en debat, som jævnligt har været oppe at vende, på trods af at der ikke er nogen, der ved, hvornår den 58-årige Straarup vil gå af. I princippet kan han blive til han er 70, men der er tradition for, at bankens chef går af, når han godt og vel har rundet de 60.

»Jeg er ydmyg over for min alder, men mener faktisk, jeg er ung nok til stadigvæk at kunne lede banken,« siger Peter Straarup.

Internt i banken forlyder det, at Straarup ikke vil gå frivilligt, før de 26 milliarder kr., som banken har lånt af staten, er tilbagebetalt, og det ligger nok i hvert fald fem år ude i fremtiden.

Men realiteten er, at der i dag ikke er en oplagt kronprins i Danske Bank, mens det i begyndelsen af 1990erne stod klart for de fleste, at Straarup skulle overtage efter Knud Sørensen, der gik på pension i 1998. Hidtil har kampen om kronprinsetitlen ifølge de fleste internt og eksternt i banken stået mellem Tonny Thierry Andersen og Per Skovhus.

Kronprinserne
Den første har jobbet som økonomidirektør, som både består i at holde styr på bankens finanser og i høj grad også at kommunikere med specielt analytikere og investorer.

Den anden har ansvaret for bankens centrale kreditafdeling.

Traditionelt har bankhåndværket været afgørende, når det skulle afgøres hvem, der skulle indtage det kontor, som har tilhørt bankens chef siden Isak Glückstadt blev direktør i 1872. Og det centrale bankhåndværk er kreditgivningen. Så på det punkt står den 48-årige jurist Per Skovhus stærkt.

Mod ham tæller, at han bedømmes til at mangle gennemslagskraft og evne til at kommunikere, hvilket Tonny Thierry Andersen kan til overflod.

Han vurderes dog af mange til at mangle det fundamentale kredithåndværk, selv om han i begyndelsen af 1990erne var kreditchef i Forstædernes Bank.

Nu er der så kommet to nye kandidater på banen. Den 45-årige nordmand Thomas Borgen fik job i Danske Markets i 1997, og blev i 2001 direktør for norske Fokus Bank.

Han får nu ansvaret for alle ikke-danske bankaktiviteter og Danske Markets, hvilket i første halvår svarer til 19,6 milliarder kr. ud af koncernens samlede indtægter på 32,3 milliarder kr.

Nordmand med ansvar
Dermed kommer han næsten pr. automatik med i kronprinsefejden, selv om han som nordmand står over for en ren dansk bestyrelse.

»Vi synes, at direktionen kunne have behov for at have et par hænder til. Når direktionen har det, så er det fordi, den ordførende direktør har 17 personer, der refererer til ham, og det synes han er for mange. Thomas Borgen tager så en række af de direkte referencer. Det er en naturlig konsekvens af, at banken er vokset de seneste år ved opkøb. Vi har fået både baltiske, finske og irske banker, og hver gang er der kommet yderligere referencer til den ordførende direktør,« siger Peter Straarup, der er ordførende direktør i Danske Bank.

Op med raketfart
Også den 37-årige Lars Mørch nævnes nu i opløbet. Han har ingen bankerfaring, men er skudt op igennem perso­naleafdelingen med raketfart, og han går nu fra at være chef for personale og kommunikation til at blive chef for Danske Bank i Sverige.

Dermed får han mulighed for at bevise, om han kan være bankmand.

Han er angiveligt meget populær hos Peter Straarup, men har dog et sort mærke for at have haft ansvaret for den mislykkede integration af finske Sampo Bank.