Dansk Erhverv kritiserer offentlige indkøb

Første nye storkommune har allerede meldt ud om millionbesparelser på storindkøb. Men de store ordrer udelukker mindre virksomheder. Dansk Erhverv peger på en række løsninger.

De nye storkommuner slår sig sammen om køb af rollatorer, svømmeudstyr og vikarer, og det kan give besparelser på op til 30 procent. Men medaljen har en bagside, mener arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv.

Næsten halvdelen af deres 20.000 medlemsvirksomheder anser det selv for sandsynligt eller meget sandsynligt, at udbuddenes størrelse vil være for store for virksomheden, når de nye storkommuner indgår aftaler med landets virksomheder.

"Det er naturligvis godt, at staten og kommunerne gennem samlede udbud af sine indkøb opnår en konkurrencedygtig pris hos private leverandører. Konsekvensen er imidlertid, at antallet af leverandører, der slipper igennem nåleøjet, ofte er forsvindende lille."

Det siger cheføkonom Jens Brenstrup fra Dansk Erhverv og peger på, at staten for eksempel har indgået bindende indkøbsaftaler med kun én leverandør for områderne printere og kopimaskiner.

"Den nye kommunestruktur har medført, at virksomheder har følt sig presset ud af markedet blandt andet på grund af øgede volumenkrav i de nye større kommuners indkøbspolitik," siger han.

Dansk erhverv anbefaler

Dansk Erhverv har en række anbefalinger, der ifølge organisationen sikrer fremtidig konkurrence på den offentlige indkøbspolitik. Her er nogle af dem:

På nogle områder kan der uden større problemer indkøbes centralt, mens der på andre blandt andet er lokale hensyn der skal tages højde for. Ligesom volumenkravene oftest bør fastsættes, så flere leverandører kan byde ind.

Kvalitet skal indarbejdes som en parameter i den samlede indkøbspolitik, så der ikke kun fokuseres på pris.

Fastlåste aftaler med én eller få leverandører skal minimeres, fordi det gør det mindre attraktivt at starte nye virksomheder eller videreudvikle eksisterende.

Den offentlige sektor skal tage erhvervspolitiske, herunder konkurrencebevarende, hensyn i deres indkøbspolitik, da begge sektorer er meget vigtige for Danmark og bidrager begge til øget BNP.

Der skal med udspring i Dansk Erhverv faciliteres et forum/panel med deltagelse af både medlemsvirksomheder og offentlige indkøbere. Dette skal øge professionaliseringen af den offentlige indkøbspolitik.