Danisco sætter opkøb på pause

Mens en række store internationale virksomheder har fokus på vækst, vækst og atter vækst, slår Danisco overraskende bremserne i. Nu skal der sættes turbo på indtjeningen. Den nye topchef Tom Knutzen erkender, at det vil tage et par år at nå den nødvendige gevinst - en merprofit på 400 millioner kr. på bundlinjen.

De sælger fortsat sukker i Danisco, Men det er fødevareingredienserne og enzymerne, der er fremtiden for det tidligere sukker- og spritmonopol med de stolte traditioner.

En fremtid over de næste år, som er udtænkt af Daniscos nye topchef Tom Knutzen, Han har blot siddet i chefstolen siden maj 2006, men han har på forbløffende kort tid ændret både kurs og tempo i koncernen.

Det er slut med de store opkøb - i hvert fald for en periode. I stedet skal der benhård fokus på omkostninger og indtjening. Holdningen på bjerget blandt verdens topledere i disse år er ellers at sætte alle sejl til med ambitiøse planer om vækst i omsætningen via store opkøb. Men ikke hos Danisco. Tværtimod. Her sættes opkøbsknappen på pause.

I stedet retter Danisco al fokus ind på, at indtjeningen på ingredienserne og enzymerne over de næste år skal forbedres med 400 mio. kr. på bundlinjen om året. Det er ganske meget selv i en virksomhed af Daniscos størrelse. Men da Danisco tjener færre penge på sukker, skal der ske noget de andre steder for at øge profitten.

Tom Knutzen vælger altså- lidt overraskende - en anden indgang til at få strammet bundlinjen op end både andre topchefer og såmænd også sin egen forgænger, Alf Duch-Pedersen. Udefra kan det se ud, som om Tom Knutzen ligefrem tager et større opgør med sin forgængers måde at drive Danisco på og drejer virksomhedens strategi i en helt anden retning. Den første og vigtigste uskrevne lov for en ny topchef er aldrig at kritisere forgængeren, og sådan er det også med Tom Knutzen.

Den nye kurs

»Over en periode havde Danisco ofret noget af sin indtjeningsevne, bl.a. på grund af opkøb. Det havde sin pris at få skabt den store ingrediensforretning. Efter en tid med opkøb var det nødvendigt at reorganisere, spare og styre omkostningerne lidt hårdere. For det var ikke længere logisk med ni ingrediensdivisioner, hvor nogen var beslægtede eller havde den samme procesteknologi. Derfor lå det til højrebenet at reorganisere organisationen. Vi har nu sat fokus på at få løftet indtjeningen og har lagt nye opkøb til side i en periode,« siger han.

I Alf Duch-Pedersens to sidste regeringsår købte Danisco ingrediensvirksomhederne Rhodia og Genencor for tilsammen 5,9 milliarder kr. Med handlerne fulgte godt 20 fabrikker, så Danisco nu stod med 65 fabrikker over hele verden. Danisco-familiens nye medlemmer med egne globale organisationer og kulturer blev integreret i en organisation til knap 11.000 ansatte, og det skete ved at øge antallet af ingrediensdivisioner til ni.

Men efter den ny førstemand kom på kommandobroen, fik han på relativt kort tid - med bestyrelsens fulde opbakning - lagt en ny kurs. Samtidig er en stilling som koncerndirektør og fem af de ti divisionsdirektørstillinger nedlagt.

I 2006 blev der desuden lukket tre sukkerfabrikker i Danmark, Sverige og Finland og nedlagt 350 stillinger. Hvor mange medarbejdere, der i de kommende år skal fyres i ingrediensvirksomhederne, vil Tom Knutzen endnu ikke melde ud, da det ikke er besluttet, men der vil ske en løbende tilpasning i takt med besparelserne føres ud i livet.

Karrieren i NKT

I næsten 10 år var Tom Knutzen medlem af direktionen af NKT, først som finansdirektør og siden som administrerende direktør.

Det var i den periode, da NKT gennemførte sit drømmesalg af datterselskabet Giga til amerikanske Intel for omkring 10 mia. kr., og der kom skik på Nilfisk. Tom Knutzen var en af hovedkræfterne i at gøre NKT til en sund virksomhed, inden han blev headhuntet til et af de mest prestigefyldte topchef-job i Danmark. Det er nu otte måneder siden, han blev chef for Danisco, der årligt omsætter for knap 21 milliarder kr.

Med Tom Knutzen i spidsen er der er sat ekstra fokus på indtjeningen på enzymerne og ingredienserne. Målet er, at indtjeningen på det vigtigste forretningsområde skal løftes til at udgøre mindst 15 procent af omsætningen.

Et nyt kapitel

Et nyt kapitel i Daniscos 134-årige historie, der startede med sukkerfabrikkerne i 1872, er begyndt. Den 44-årige cand. merc. i finansiering og strategisk planlægning er en handlingens mand. Med Tom Knutzens eget udtryk, skal Danisco-motoren tunes.

Få måneder efter sin tiltræden som administrerende direktør i Danisco lavede han mere om, end mange havde forventet. Men en revolution var det ikke, siger Tom Knutzen om de gennemgribende rationaliseringer.

»Det var en organisatorisk evolution; der var intet revolutionært i det, vi gjorde,« siger Tom Knutzen.

Han forklarer, at han først diskuterede sit oplæg med ledelsesgruppen og efter enighed der lagde et idékatalog frem for bestyrelsen, som godkendte planen, der blev gennemført ganske hurtigt.

»Jeg havde massiv indflydelse på planen,« siger Tom Knutzen.

19. september vedtog bestyrelsen at reorganisere Danisco. 1. november trådte den ny struktur med en halvering fra ti til fem divisioner i kraft ved, at antallet af divisioner i ingrediensforretningen gik ned fra ni til fire, samtidig med at sukkerdivisionen blev bevaret som et selvstændigt forretningsområde.

Ud over Alf Duch-Pedersen og Robert Mayer, som forvejen stod til pensionering i 2006, gik to divisionschefer på pension, mens en tredje divisionschef fik nyt job uden for Danisco.

En rejse på nogle år

I 1997 lå aktiekursen på Danisco omkring 400. I dag er prisen på aktien omkring 480. Regnskabet for 2005/06, der blev offentliggjort i juli 2006, skuffede aktiemarkedet. Bl.a. fordi overskudsgraden forinden var faldet i syv kvartaler i træk, og salget ikke havde været større en konkurrenternes.

»Det at få skabt den store ingrediensdivision havde haft sin pris, og det er der mange forklaringer på. Prisen var blandt andet, at Danisco i sidste regnskabsår tjente 12,50 øre pr. omsat krone, selv om vi havde et finansielt mål om at nå de 15 øre,« siger Tom Knutzen.

Han giver et klart løfte til aktiemarkedet ved at love fremgang for hvert kvartal frem til målet, dvs. at indtjeningen på ingredienser bliver mindst 15 øre pr. for hver krone, der omsættes.

Men hvornår vil initiativerne bære frugt?

»Jeg har ikke en fast dag, men en plan. Jeg går efter en gradvis forbedring af indtjeningen. Vi har ikke sagt noget om, hvor langt der er tilbage, inden vi når målet. Men det er en rejse, der tager nogle år,« siger Tom Knutzen.

Ingrediensforretningen skal inden for en kort årrække give et indtjeningsløft på over 400 mio. kr. årligt. Blandt aktieanalytikerne, tror man på, at Tom Knutzen når målet. Han er også godt tilfreds med, at det lykkedes at lave reorganiseringsplanen så hurtigt, som det skete.

»Det allervigtigste er, at hele organisationen arbejder i den samme retning, og medarbejderne i Danisco har modtaget planen positivt. 2006 har været et godt år,« fastslår en synligt tilfreds Tom Knutzen.

Ny åben stil

Stigningen i Daniscos aktiekurs til omkring 480 fra omkring kurs 410 i kølvandet på det skuffende 2005-06 regnskab i juni og iværksættelse af den nye plan i september markerer, at aktiemarkedet og investorer er godt tilfredse med valget af afløser for ingeniøren Duch-Pedersen.

Den gamle topchef, som de fleste respekterede højt for sin dygtighed, og som internt i organisationen stadig betegnes som »nobel gentleman hele vejen igennem«, havde ry for at være en let reserveret topleder. Udefra set virkede Alf Duch-Pedersen som lidt kedelig og stiv, men én der dog ved nærmere bekendtskab kunne åbne sig over for pressen.

Han er afløst af en næsten 20 år yngre økonom, den meget mere åbne og moderne Tom Knutzen, der kan sætte sig hen ved et bord med Danisco-folk og snakke, når en ny uge starter. Han kan godt indrømme, at han blev træt fredag aften forinden efter at have nydt en flaske rødvin med sin kone. Det gjorde Alf Duch-Pedersen aldrig. Mens Tom Knutzen i de første måneder af 2006 var »føl« hos Alf Duch-Pedersen. åbnede den gamle chef mere op over for medarbejdere, mens Tom Knutzen var åben fra starten.

Ifølge medarbejdere i Danisco siger Tom Knutzen altid tingene lige ud af posen, når han diskuterer og rejser rundt i organisationen. Det ville være forkert at kalde den nye koncernchef med de rappe og kontante bemærkninger en gadedreng, men han er mere ligefrem end Alf Duch-Pedersen.

»At han er kommet til, er noget der rykker i Danisco. Han er en frisk fornyelse,« lyder det på gangene i hovedkvarteret i Langebrogade på Amager.

Problemerne

Knutzen er kommet til en virksomhed, der har tre gange så stor en omsætning som NKT. En af de ting, der for tiden driller Danisco i kampen om at øge indtjeningen, er, at råvarepriserne på fødevareingredienser plus energipriserne stiger. Men Danisco har virkelig et godt fundament at bygge på, mener Tom Knutzen.

»Det, der har overrasket mig er, hvor videntung, Danisco er. Koncernen bruger årligt næsten en milliard kr. på forskning og produktudvikling. Vi ligger blandt de fem danske virksomheder, der har det største forskningsbudget,« siger han.

Der har tidligere været spekuleret i en opsplitning af Daniscos sukker- og ingrediensforretning, f.eks. ved en børsnotering af Danisco Sugar ved siden af et børsnoteret ingrediensselskab. Det afviser Tom Knutzen er i støbeskeen.

»Min vision er, at vi vil være en global ledende leverandør af ingredienser til industrien og udvikle den forretning. Af vores forventede salg på 13,8 milliarder kr. på ingredienser går de tre fjerdele til fødevarer og en fjerdedel til bl.a. enzymer til vaskepulver, blegning af jeans og bioethanol. Det beviser, at vores ingredienser har potentiale til andet end produktion af fødevarer. I dag er Danisco en af de største industrielle biotekproducenter i verden. Globalt set er vi størst i dag på ingredienser. Visionen er at udvikle Danisco til at blive den vindende ingrediensvirksomhed på globalt plan,« siger Tom Knutzen.