Dagens anden bank-nedjustering en realitet

Salling Bank følger trenden og nedjusterer forventningerne til 2008-resultatet med 10 mio. kr.

Salling Bank nedjusterer forventningerne til resultat før skat fra 10-13 mio. kr. til 1-3 mio. kr. Det oplyser banken.

Nedjusteringen begrundes med "nedgang i konjunkturerne", der giver "øgede nedskrivninger på engagementer i forskellige brancher, ligesom der hensættes beløb til forøgede betalinger til Det Private Beredskab". Dernæst forklares det med den negative udvikling på fondsmarkederne, der er fortsat i 4. kvartal, hvilket har givet negative kursreguleringer på bankens værdipapirer i forhold til seneste periodemeddelelse i oktober.

Selve finanskrisen rammer ikke banken direkte understreger banken.

"Indlån er større end udlån. Bankens gode likviditet har ikke været negativt påvirket af krisen i finanssektoren, "understreges det. Udlånsporteføljen er kendetegnet ved stor spredning på brancher og debitorer og har ingen engagementer med de "i dagspressen omtalte developere og spekulative ejendomsselskaber i øvrigt, anføres det yderligere.

Det er også lykkedes for banken at refinansiere 40 mio. kr. i kapitalindskud samt øge med 10 mio. kr. i lån i tredje kvartal. Og det er sket på samme rentevilkår som for fem år siden, understreges det.

(RB-Børsen)