BankTrelleborg-aktionærer vinder i Højesteret

Højesteret har omstødt landsretsdommen i BankTrellborg-sagen - aktionærer kan alligevel søge erstatning.

Foto: Jens Nørgaard Larsen
Det lysner i den grad for tidligere BankTrellsborg-aktionærer. Højesteret har fredag omstødt landsrettens dom i BankTrelleborg-sagen, hvor en række aktionærer følte sig snydt i forbindelse med, at banken blev børsnoteret.

Sagen er kørt som en prøvesag på vegne af tre aktionærer, og de får hver en erstatning på lige over 12.000 kr. hver.

Sagen handler om, at der blev sjusket med et børsprospekt, da bankTrelleborg gik fra at være en sparekasse til at være en bank.

Da Sydbank efterfølgende overtog bankTrelleborg og tvangsindløste aktierne gav det aktionærerne et tab.

I landsretten fik aktionærerne medhold i, at der var problemer med prospektet. Men de fik ingen erstatning. Det gjorde de derimod i Højesteret.

Med dagens dom er der således givet grønt lys for, at aktionærer, der mener de blev vildledt i børsprospektet, kan gå videre med sagen. Der er tale om temmelig klare ord fra Højesteret.

"Det var urigtigt, når der i prospektet bl.a. stod, at der ikke var stillet sikkerhed for gælden. Der var således over for en anden bank givet håndpant i to indlånskonti på i alt ca. 300 mio. kr.," skriver Højesteret i dommen og tilføjer:

"Det var heller ikke oplyst i prospektet, at håndpantsætningerne havde den konsekvens, at et antal seniorlån på ca. 1,3 mia. kr. kunne kræves indfriet som misligholdte. Prospektet var derfor mangelfuldt, og manglerne var efter en samlet vurdering af væsentlig betydning for bedømmelsen af BankTrelleborg, som havde handlet ansvarspådragende ved at udstede prospektet uden oplysningerne om håndpantsætningerne og deres konsekvens for seniorlånene."

(Opdateres)