Fifa udsteder karantæne til omstridt ekspræsident

Worawi Makudi, der er tidligere medlem af Fifas eksekutivkomité, er blevet idømt tre måneders karantæne.