Ikke to chancer

Bridgeskolen

Planlæg nedenstående spil i 4♠ på Vests hånd. Udspil fra Nord: ♣2. Syd lægger ♣K.

♠ ED1092

♥ 1085

♦ DB6

♣ E9

N
V Ø
S

♠ K84

♥ K3

♦ E10942

♣ B87

Meldingerne:

Vest

1♠

3♦
Nord

pas

pas
Øst

2♦

4♠
Syd

pas

a.p.
Fordelingen:

♠ B7

♥ B974

♦ 853

♣ D1052

♠ ED1092

♥ 1085

♦ DB6

♣ E9

N
V Ø
S

♠ K84

♥ K3

♦ E10942

♣ B87

♠ 653

♥ ED62

♦ K7

♣ K643

Nord har tilsyneladende spillet ud fra D10 i klør, så man kan få et ekstra klørstik ved at stikke med ♣E og senere rejse ♣B. Denne plan vil imidlertid give modspillet to chancer til at spille hjerter gennem kongen.

Fald fra på ♣K! Syd kan ikke spille hjerter, og senere tages ruderknibningen ind i den ufarlige hånd, så modspillet kun får et hjerterstik.