V-ordfører åbner for at advokater får bid af kagen i retssager

Mindre erhvervsdrivende må opgive at gå i retten. Amerikansk model bør tillades, mener Preben Bang Henriksen.

Ingen regning, hvis en sag tabes. Men hvis advokaten vinder, skal han eller hun have en del af kagen.

Den slags aftaler mellem borgere og advokater er i dag forbudt, men nu er det nødvendigt at tillade ordningen, som i USA kaldes »no cure - no pay«.

Det mener Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, der tirsdag deltager i en konference om retshjælp.

Problemet er ifølge ordføreren, at alt for mange mennesker må opgive at føre en sag ved domstolene. Enten fordi de ikke kan få fri proces, eller fordi deres retshjælpsforsikring ikke rækker.

Dermed afskæres for eksempel mindre erhvervsdrivende fra at få ret, selv om de faktisk har ret, mener han.

»Vi må desværre se i øjnene, at omkostningerne ved at føre retssager i Danmark efterhånden er så høje, at det afholder mange fra at gå i retten,« siger Preben Bang Henriksen, der i øvrigt selv er advokat.

En løsning er altså at tillade den alternative afregningsform, som kan være et tilbud.

»Man skal kunne aftale med en advokat, at hvis tabes sagen, så er det gratis, men vindes sagen, så skal advokaten have betaling,« siger Preben Bang Henriksen.

For eksempel kan aftalen gå ud på, at advokaten skal have 33 procent af resultatet, såfremt man får medhold.

»Alt andet lige er det at foretrække, at folk får 66 procent af deres retmæssige tilgodehavende, end at de slet ingenting får, fordi de på grund af de høje omkostninger ikke tør anlægge sagen,« siger Preben Bang Henriksen.

Ordningen er dog ikke uden risici, erkender han.

»Det kan være, at nogle advokater ikke vil kunne stå for fristelsen og vil kaste sig ud i det, der på amerikansk hedder ambulance-chasing, altså at advokater selv opsøger sagerne. Hvis ordningen gennemføres, skulle Advokatrådet ind og have en vis kontrol med aftalerne,« foreslår Preben Bang Henriksen.

Det er tænketanken Justitia, der arrangerer konferencen. En analyse tyder på, at en del borgere ikke får den juridiske bistand, som de har brug for. Også geografisk er der stor forskel på den rådgivning, folk kan få.