Tilsyn: PET sjusker med datasikkerheden

En rapport fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne viser, at PET flere gange ikke har overholdt reglerne for opbevaring af personoplysninger.

Foto: NIels Ahlmann Olesen

Tilsynet med Efterretningstjenesterne, TET, konkluderer i en ny redegørelse, at Politiet Efterretningstjeneste, PET, i flere tilfælde ikke har overholdt reglerne for håndteringen af personoplysninger.

I tre stikprøvekontroller har TET fundet fejl i måden, hvorpå oplysningerne er blevet behandlet eller opbevaret.

»Om kontrollen af PET kan navnlig oplyses, at en stikprøvekontrol i en af PETs særlige databaser viste, at PET opbevarede personoplysninger, som for knap en tredjedels vedkommende burde have været slettet, fordi oplysningerne ikke længere var nødvendige for varetagelsen af tjenestens opgaver,« står der blandt andet i TETs årlige redegørelse.

I en anden stikprøvekontrol var omkring halvdelen af oplysningerne om personer stadig i PETs system, selv om »den overordnede slettefrist herfor var overskredet, eller fordi oplysningerne ikke længere var nødvendige for varetagelsen af tjenestens opgaver«, som der står der i rapporten.

Den tredje stikprøvekontrol i et af PETs centrale fællesdrev viste, at sikkerhedstjenestens opbevarede et betydeligt antal personoplysninger, selv om mange af personoplysningerne ikke var en del af tjenestens journalsystem eller en særlig database, hvilket ellers skal ske ifølge bekendtgørelsen for PET.

TET har også lavet en række stikprøver hos Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, men her har tilsynet ikke bemærket nogle fejl.

PET-chef Jens Madsen valgte onsdag i sidste uge at trække sig. Det er endnu uvist, hvad der første til hans afsked, men meget tyder på, at årsagen var den kritik af PETs ageren under terrorangrebet i København i februar, som Rigspolitiets præsenterede i en rapport samme dag.