Post Danmark: Vi har ændret priserne

Post Danmark kalder Konkurrencerådets afgørelse for "alene af historisk betydning" og henviser til, at prissætningen nu overholder kravene fra rådet.

Postselskabet Post Danmark tager tilsyneladende helt roligt på den afgørelse, som Konkurrencerådet nåede frem til torsdag. Rådet kom frem til, at Post Danmark har overtrådt reglerne i konkurrenceloven i forbindelse med uddeling af magasinpost og blandt andet via forskellige rabatter stillet kunderne forskelligt og bundet dem til Post Danmark.

Post Danmark meddeler, at man har noteret sig afgørelsen, men også at der er tale om prissætningen i 2004 og 2005.

"Der er dermed tale om en sag, der alene har historisk betydning", lyder vurderingen i en pressemeddelelse fra Post Danmark.

Desuden påpeger selskabet, at man siden har ændret i priserne.

"Prissætningen i 2007 overholder efter Post Danmarks opfattelse de krav, Konkurrencerådet ønsker opfyldt fra 1. januar 2008", hedder det i kommentaren fra Post Danmark.

Selskabet har endnu ikke besluttet, om man vil gå videre med en anke af afgørelsen.

/ritzau/